சியாமள வண்ணனே மாயவனே பாடல் வரிகள்

Movie Meera
படம் மீரா
Music S. V. Venkatraman
Lyricist Papanasam Sivan
Singers         Radha Sadasivam
Year 1945
ஆண் : சியாமள வண்ணனே மாயவனே
கன சியாமள வண்ணனே மாயவனே
மலர்த் தாமரைப் போலும் நாயகனே
 
ஆண் மற்றும் குழு :
சியாமள வண்ணனே மாயவனே
கன சியாமள வண்ணனே மாயவனே
 
ஆண் : தாரக நாமனே தூயவனே
கன தாரக நாமனே தூயவனே
உயர் துவாரகை வாழும் அதிபனே
தாரக நாமனே தூயவனே உயர்
உயர் துவாரகை வாழும் அதிபனே
 
ஆண் மற்றும் குழு :
சியாமள வண்ணனே மாயவனே
கன சியாமள வண்ணனே மாயவனே
 
ஆண் : சுர மாமுனியோடும் வந்தனை புரியும்
சுர மாமுனியோடும் வந்தனை புரியும்
ஹே பிரபோ…ஆ…ஆ…ஆ……ஆ….ஆ….ஆ….
ஆ…ஆ…ஆ…ஆ…ஆ…ஆ…ஆ…ஆ…
சுர மாமுனியோடும் வந்தனை புரியும்
திரு நாரணனே பரி பூரணனே
 
ஆண் மற்றும் குழு : நாரணனே பரி பூரணனே
நாரணனே பரி பூரணனே
சியாமள வண்ணனே மாயவனே
கன சியாமள வண்ணனே மாயவனே
மலர்த் தாமரைப் போலும் நாயகனே
சியாமள வண்ணனே மாயவனே
கன சியாமள வண்ணனே மாயவனே
 
பெண் : குணாநிதியே எனது கதியே
வாம சுராபதியே
முரளிதரனே நந்த சுதனே
கோகுல நாயகனே
முரளிதரனே நந்த சுதனே
கோகுல நாயகனே
 
ஆண் : ஜெய மாதவனே உயர் யாதவனே
 
ஆண் மற்றும் குழு : மாதவனே உயர் யாதவனே
கோபியர் மாமன மோகனனே
கன சியாமள வண்ணனே மாயவனே
கன சியாமள வண்ணனே மாயவனே
 
ஆண் : கிரிதர கோபாலனுக்கி
குழு : ஜெய்…………..

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *