மறைந்த கூண்டிலிருந்து விடுதலை பாடல் வரிகள்

Movie Meera
படம் மீரா
Music S. V. Venkatraman
Lyricist Papanasam Sivan
Singers         M. S. Subbulakshmi
Year 1945
பெண் : மறைந்த கூண்டிலிருந்து விடுதலை
பிறந்த பறவை விரைந்தோடுதே
மறைந்த கூண்டிலிருந்து விடுதலை
பிறந்த பறவை விரைந்தோடுதே
நிறைந்த வெளி நீலவானிலே
நிறைந்த வெளி நீலவானிலே
நிறைந்த வெளி நீலவானிலே
நிறைந்த வெளி நீலவானிலே தன்னை
மறந்து இறைவன் அருள் பாடுதே
நிறைந்த வெளி நீலவானிலே தன்னை
மறந்து இறைவன் அருள் பாடுதே
மறைந்த கூண்டில் இருந்து விடுதலை
பிறந்த பறவை விரைந்தோடுதே
 
பெண் : திறந்த வெள்ளம்போல் என்னுள்ளம்
கண்ணனின் மலர்ந்த கருணைக்
கழல் நாடுதே
மடை திறந்த வெள்ளம்போல் என்னுள்ளம்
கண்ணனின் மலர்ந்த கருணைக்
கழல் நாடுதே
 
பெண் : பிறந்த பயன் இன்றடைந்த
மீரா…ஆ…
பிறந்த பயன் இன்றடைந்த
மீராவின் உயிர்
உவந்து ஆனந்தக்கடல் ஆடுதே
பிறந்த பயன் இன்றடைந்த
மீராவின் உயிர்
உவந்து ஆனந்தக்கடல் ஆடுதே
 
பெண் : மறைந்த கூண்டில் இருந்து விடுதலை
பிறந்த பறவை விரைந்தோடுதே

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *