ஹே ஹரே தயாளா வேய்ங்குழலின் நாதம் காதிலே பாடல் வரிகள்

Movie Meera
படம் மீரா
Music S. V. Venkatraman
Lyricist Parthi Bhaskar
Singers         M. S. Subbulakshmi
Year 1945
பெண் : ஹே ஹரே தயாளா……
ஹஆ……ஆ…ஆஆ…..ஆ…
ஹே ஹரே தயாளா
என்னுயிர்க்கினிய மணவாளா…….ஆ……ஆ…
 
பெண் : வேய்ங்குழலின் நாதம் காதிலே
வேய்ங்குழலின் நாதம் காதிலே
ஆரமுதம் போலே பாயுதே
ஆரமுதம் போலே பாயுதே
வேய்ங்குழலின் நாதம் காதிலே
 
பெண் : சன்னிதி தன்னை
நான் அகலேனே
சன்னிதி தன்னை
நான் அகலேனே
கருணா சாகரா
உன் சன்னிதி தன்னை
நான் அகலேனே
கருணா சாகரா…ஆ…
கருணா சாகரா
 
பெண் : என்னை வலிய வந்தாளும்
இறைவா
என்னை வலிய வந்தாளும்
இறைவா
கண்ணா என் ஜீவேஷ்வரா
என்னை வலிய வந்தாளும்
இறைவா
கண்ணா என் ஜீவேஷ்வரா
உடையவா அடிமையாள்
விடுவையோ
என் உடையவா உன் அடிமையாள்
கை விடுவையோ
 
அனைவரும் : தாமரைப் பாதனே
தேவகீ மைந்தனே
மீரா பிரபு தீரா ஜெய
மீரா பிரபு தீரா ஜெய
 
அனைவரும் : மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
 
பெண் : தூயனே மாயனே
துவாரகா நாதனே ஹே பிரபோ
 
அனைவரும் : ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா
ஜெய மீரா பிரபு தீரா

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *