நந்த பாலா என் மணாளா பாடல் வரிகள்

Movie Meera
படம் மீரா
Music S. V. Venkatraman
Lyricist Parthi Bhaskar
Singers         Radha Sadasivam
Year 1945
பெண் : நந்த பாலா என் மணாளா
இங்கு வாராய் கிரிதாரி
நந்த பாலா என் மணாளா
இங்கு வாராய் கிரிதாரி
 
பெண் : இந்த மாலை நீ சூடி
அன்பு கூடி
விளையாட இங்கு வாராய்
என்னைப் பாராய் கிரிதாரி
இந்த மாலை நீ சூடி அன்பு கூடி
விளையாட இங்கு வாராய்
என்னைப் பாராய் கிரிதாரி
 
பெண் : நந்த பாலா என் மணாளா
இங்கு வாராய் கிரிதாரி
 
பெண் : முரளி மோகனா…
ஹே முரளி மோகனா…
மோகனா…
ஹே முரளி மோகனா…
கருணாலய  சுந்தரா
முரளி மோகனா மோகனா
 
பெண் : அபலை என்னையே
அறியாப் பருவந்தன்னில்
அபலை என்னையே
அறியாப் பருவந்தன்னில்
அடிமை நீ கொண்டதை
அன்றே மறந்தாயோ
அடிமை நீ கொண்டதை
அன்றே மறந்தாயோ
உன்னையல்லால்
இன்பம் உண்டோ
 
பெண் : கிரிதாரி நந்தபாலா
உன்னையல்லால்
இன்பம் உண்டோ
கிரிதாரி
 
பெண் : நந்த பாலா என் மணாளா
நந்த பாலா என் மணாளா
நந்த பாலா என் மணாளா
நந்த பாலா நந்த பாலா
நந்த பாலா நந்த பாலா
நந்த பாலா நந்த பாலா
நந்த பாலா நந்த பாலா
நந்த பாலா நந்த பாலா
நந்த பாலா நந்த பாலா
நந்த பாலா நந்த பாலா

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *