எங்கும் நிறைந்தாயே பாடல் வரிகள்

Movie Meera
படம் மீரா
Music S. V. Venkatraman
Lyricist Parthi Bhaskar
Singers         M. S. Subbulakshmi
Year 1945
ஆண் : ஆஅ…..ஆஅ……ஆ…ஆ…
 
ஆண் : ஆஅ…..ஆஅ…..ஆஅ…..ஆஅ……ஆ….ஆஅ…..
 
பெண் : எங்கும் நிறைந்தாயே
இன்று எங்கு மறைந்தாயோ
எங்கும் நிறைந்தாயே
இன்று எங்கு மறைந்தாயோ
எங்கும் உனை நான்
தேடி அலைந்தேனே
தயாளன் உனையே
எங்கும் உனை நான்
தேடி அலைந்தேனே
தயாளன் நீயே
எங்கும் நிறைந்தாயே
 
பெண் : மண்ணுலகிலும் வானோர் வாழ்
விண்ணுலகிலும் உனையல்லாமல்
மண்ணுலகிலும் வானோர் வாழ்
விண்ணுலகிலும் உனையல்லாமல்
கண்ணும் மனமும் எதையும் நாடாதே
பிரபோ முராரே
கண்ணும் மனமும் எதையும் நாடாதே
பிரபோ முராரே
 
பெண் : எங்கும் நிறைந்தாயே இன்று
எங்கு மறைந்தாயோ
எங்கும் உனை நான் தேடி அலைந்தேனே
தயாளன் நீயே எங்கு மறைந்தாயோ

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *