அரங்கா உன் மகிமையை பாடல் வரிகள்

Movie Meera
படம் மீரா
Music S. V. Venkatraman
Lyricist Parthi Bhaskar
Singers         M. S. Subbulakshmi
and Chorus
Year 1945
குழு : அரங்கா உன் மகிமையை
அறிந்தவர் யார்
அரங்கா உன் மகிமையை
அறிந்தவர் யார்
அறிந்தவர் யார் எங்கும் நிறைந்தவனே
ஹே…..ஏ…..
அறிந்தவர் யார் எங்கும் நிறைந்தவனே
அரங்கா உன் மகிமையை
அறிந்தவர் யார்
 
பெண் : யானை அன்று ஆதிமூலமே என்று
ஓலமிடவும் ஓடி வந்தனையே
ஈணர்கள் சபையில் திரௌபதி கதற
ஈணர்கள் சபையில் திரௌபதி கதற
மானம் காத்தனையே ஆஹா நீ
 
குழு : அரங்கா உன் மகிமையை
அறிந்தவர் யார்
அறிந்தவர் யார் எங்கும் நிறைந்தவனே
அரங்கா உன் மகிமையை
அறிந்தவர் யார்
அரங்கா உன் மகிமையை
அறிந்தவர் யார்
 
பெண் : பிரஹலாதனையே பாலனம் செய்ய
நரஹரியாய் வந்த நாரண்னே
தாரினியில் உன்னை அன்றி வேறே
தாரினியில் உன்னை அன்றி வேறே
யார் துணை சங்க கதா தரனே
 
குழு : அரங்கா உன் மகிமையை
அறிந்தவர் யார்
அறிந்தவர் யார் எங்கும் நிறைந்தவனே
அரங்கா உன் மகிமையை
அறிந்தவர் யார்
அரங்கா உன் மகிமையை
அறிந்தவர் யார்
 
குழு : யாது நந்தன கோபாலா
ஜெய பிருந்தாவன லோல
யாது நந்தன கோபாலா
ஜெய பிருந்தாவன லோல
 
பெண் : ஜெய தீன வத்சலா
ஜெய வேணுகான லோலா
ஜெய தீன வத்சலா
ஜெய வேணுகான லோலா
 
பெண் மற்றும் குழு :
ஜெய பிருந்தாவன லோல
ஜெய தீன வத்சலா
ஜெய வேணுகான லோலா
யாது நந்தன கோபாலா
 
பெண் மற்றும் குழு :
ஜெய பிருந்தாவன லோல
ஜெய தீன வத்சலா
ஜெய வேணுகான லோலா
யாது நந்தன கோபாலா
 
பெண் மற்றும் குழு :
ஜெய பிருந்தாவன லோல
ஜெய தீன வத்சலா
ஜெய வேணுகான லோலா
 
பெண் : வரதா…..ஆஅ….
வரதா அருள் தருவாய் வனமாலி
ஜெய வரதா
அருள் தருவாய் வனமாலி
 
பெண் : ஜெய மீரா பிரபு கிரிதாரி
குழு : ஜெய மீரா பிரபு கிரிதாரி
ஜெய மீரா பிரபு கிரிதாரி
ஜெய மீரா பிரபு கிரிதாரி
ஜெய மீரா பிரபு கிரிதாரி

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *