கண்களும் காவடி பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Enga Veettu Pillai
திரைப்பட பெயர் எங்க வீட்டுப் பிள்ளை
Music M.S. Viswanathan
Lyricist Aalangudi Somu
Singer L. R. Eswari and Chorus
Year 1965

பெண் : கண்களும் காவடி சிந்தாகட்டும்
காளையர் நெஞ்சத்தை பந்தாடட்டும்
குழு : கண்களும் காவடி சிந்தாகட்டும்
காளையர் நெஞ்சத்தை பந்தாடட்டும்

பெண் : பெண்மையும் ஆண்மையும் ஒன்றாகட்டும்
பேரின்ப வாசலில் நின்றாடட்டும்
குழு : கண்களும் காவடி சிந்தாகட்டும்
காளையர் நெஞ்சத்தை பந்தாடட்டும்

பெண் : உள்ளங்கள் நேரான வழி காணட்டும்
உறுதியிலே துன்பம் தூளாகட்டும்
குழு : உள்ளங்கள் நேரான வழி காணட்டும்
உறுதியிலே துன்பம் தூளாகட்டும்
பெண் : நன்மையே உன் வாழ்வில் தொழிலாகட்டும்
நாடெல்லாம் உன்னை கண்டு புகழ் பாடட்டும்
குழு : நாடெல்லாம் உன்னை கண்டு புகழ் பாடட்டும்

பெண் : ………………………

குழு : கண்களும் காவடி சிந்தாகட்டும்
காளையர் நெஞ்சத்தை பந்தாடட்டும்

பெண் : மண்ணகமெல்லாம் நதி பாயட்டும்
மார்கழி துதி பாடி கதிர் சாயட்டும்
குழு : கதிர் சாயட்டும் கதிர் சாயட்டும்
பெண் : என்ன செய்வோம் என்ற நிலை மாறட்டும்
உன்னாலே மக்கள் எண்ணம் நிறைவேறட்டும்
குழு : உன்னாலே மக்கள் எண்ணம் நிறைவேறட்டும்

பெண் : கண்களும் காவடி சிந்தாகட்டும்
காளையர் நெஞ்சத்தை பந்தாடட்டும்

பெண் : தூங்கிய காலங்கள் முடிவாகட்டும்
தோள்களிலே வீரம் நடை போடட்டும்
குழு : நடை போடட்டும் வீரம் நடை போடட்டும்
பெண் : கொள்கயிலே அன்பு ஒளி வீசட்டும்
கோழையும் உன்னாலே புலி ஆகட்டும்
குழு : கோழையும் உன்னாலே புலி ஆகட்டும்

குழு : கண்களும் காவடி சிந்தாகட்டும்
காளையர் நெஞ்சத்தை பந்தாடட்டும்
பெண்மையும் ஆண்மையும் ஒன்றாகட்டும்
பேரின்ப வாசலில் நின்றாடட்டும்

Tags: Enga Veettu Pillai, Enga Veettu Pillai Songs Lyrics, Enga Veettu Pillai Lyrics, Enga Veettu Pillai Lyrics in Tamil, Enga Veettu Pillai Tamil Lyrics, எங்க வீட்டுப் பிள்ளை, எங்க வீட்டுப் பிள்ளை பாடல் வரிகள், எங்க வீட்டுப் பிள்ளை வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *