குமரி பெண்ணின் உள்ளத்திலே பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Enga Veettu Pillai
திரைப்பட பெயர் எங்க வீட்டுப் பிள்ளை
Music M.S. Viswanathan
Lyricist Vaali
Singer T.M. Soundararajan and P. Susheela
Year 1965

ஆண் : குமரிப்பெண்ணின்
உள்ளத்திலே குடியிருக்க
நான் வரவேண்டும்

ஆண் : குடியிருக்க
நான் வருவதென்றால்
வாடகை என்ன தர
வேண்டும்

பெண் : { குமரி பெண்ணின்
கைகளிலே காதல் நெஞ்சை
தரவேண்டும்

பெண் : காதல் நெஞ்சை
தந்து விட்டு குடியிருக்க
நீ வரவேண்டும் } (2)

ஆண் : குமரிப்பெண்ணின்
உள்ளத்திலே குடியிருக்க
நான் வரவேண்டும்

ஆண் : குடியிருக்க
நான் வருவதென்றால்
வாடகை என்ன தர
வேண்டும்

பெண் : ………………………..

பெண் : குமரி பெண்ணின்
கைகளிலே காதல் நெஞ்சை
தரவேண்டும்

பெண் : காதல் நெஞ்சை
தந்து விட்டு குடியிருக்க
நீ வரவேண்டும்

ஆண் : { திங்கள் தங்கையாம்
தென்றல் தோழியாம்
கன்னி ஊர்வலம் வருவாள் } (2)

பெண் : { அவள் உன்னை
கண்டு உயிர் காதல்
கொண்டு தன் உள்ளம்
தன்னையே தருவாள் } (2)

ஆண் : { நான் அள்ளிக்கொள்ள
அவள் பள்ளிக்கொள்ள
சுகம் மெல்ல மெல்லவே
புரியும் } (2)

பெண் : கை தொடுவார்
தொடாமல் தூக்கம்
வருமோ துணையை
தேடி நீ வரலாம்

பெண் : தொடுவார்
தொடாமல் தூக்கம்
வருமோ துணையை
தேடி நீ வரலாம்

ஆண் : குமரிப்பெண்ணின்
உள்ளத்திலே குடியிருக்க
நான் வரவேண்டும்

ஆண் : குடியிருக்க
நான் வருவதென்றால்
வாடகை என்ன தர
வேண்டும்

ஆண் : பூவை என்பதோர்
பூவை கண்டதும் தேவை
தேவை என்று வருவேன்

பெண் : இடை மின்னல்
கேட்க நடை அன்னம்
கேட்க அதை உன்னை
கேட்டு நான் தருவேன்

ஆண் : கொடுத்தாலும்
என்ன எடுத்தாலும் என்ன
ஒரு நாளும் அழகு
குறையாது

பெண் : அந்த அழகே
வராமல் ஆசை வருமோ
அமுதும் தேனும் நீ
பெறலாம்

ஆண் : குமரிப்பெண்ணின்
உள்ளத்திலே குடியிருக்க
நான் வரவேண்டும்

ஆண் : குடியிருக்க
நான் வருவதென்றால்
வாடகை என்ன தர
வேண்டும்

பெண் : குமரி பெண்ணின்
கைகளிலே காதல் நெஞ்சை
தரவேண்டும்

பெண் : காதல் நெஞ்சை
தந்து விட்டு குடியிருக்க
நீ வரவேண்டும்

பெண் : ……………………….

Tags: Enga Veettu Pillai, Enga Veettu Pillai Songs Lyrics, Enga Veettu Pillai Lyrics, Enga Veettu Pillai Lyrics in Tamil, Enga Veettu Pillai Tamil Lyrics, எங்க வீட்டுப் பிள்ளை, எங்க வீட்டுப் பிள்ளை பாடல் வரிகள், எங்க வீட்டுப் பிள்ளை வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *