இந்த பெண் போனால் பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Enga Veettu Pillai
திரைப்பட பெயர் எங்க வீட்டுப் பிள்ளை
Music M.S. Viswanathan
Lyricist Vaali
Singer T. M. Soundararajan and P. Susheela
Year 1965

ஆண் : இந்த பெண் போனால்
இவள் பின்னாலே என் கண் போகும்

ஆண் : பெண் போனால்……
இந்த பெண் போனால்….
இவள் பின்னாலே என் கண் போகும்

பெண் : வந்தாயோ……..கூட வந்தாயோ….
முன்பு இல்லாத சுகம் தந்தாயோ…….

ஆண் : ஓ மை ஸ்வீட் ஹார்ட்
அருகில் வா உருகுகிறேன்
அள்ளி தா பருகுகிறேன்

ஆண் : பெண் போனால்……
இந்த பெண் போனால்….
இவள் பின்னாலே என் கண் போகும்

பெண் : வந்தாயோ……..கூட வந்தாயோ….
முன்பு இல்லாத சுகம் தந்தாயோ…….

ஆண் : பாதி நிலாவை விண்ணில் வைத்து
மீதி நிலாவை மண்ணில் வைத்து
பாதி நிலாவை விண்ணில் வைத்து
மீதி நிலாவை மண்ணில் வைத்து
மண்ணில் வைத்ததை மங்கை உனது
கண்ணில் வைத்தானோ……ஓஹோ….
கண்ணில் வைத்தானோ…..

பெண் : ஆயிரம் பூவை அள்ளி எடுத்து
அள்ளி எடுத்ததை கிள்ளி எடுத்து
ஆயிரம் பூவை அள்ளி எடுத்து
அள்ளி எடுத்ததை கிள்ளி எடுத்து
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தேனை எடுத்து
நெஞ்சில் வைத்தானோ……ஓஹோ
நெஞ்சில் வைத்தானோ……

ஆண் : பெண் போனால்……
இந்த பெண் போனால்….
இவள் பின்னாலே என் கண் போகும்

பெண் : வந்தாயோ……..கூட வந்தாயோ….
முன்பு இல்லாத சுகம் தந்தாயோ…….

பெண் : ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஓஒ ஓஒ
ஹோ ஓஒ ஓஓ ஓஓ

ஆண் : வானவில் பெண்ணாய் வந்ததென்று
வார்த்தையில் போதை தந்ததென்று
வானவில் பெண்ணாய் வந்ததென்று
வார்த்தையில் போதை தந்ததென்று
அன்னம் நடந்தாள் ஆடிக் கிடந்தாள்
இன்னும் சொல்லவோ……ஓஹோ
இன்னும் சொல்லவோ…..

பெண் : காதலன் பேரை சொல்லிக்கொண்டு
காத்திருந்தாளாம் அல்லித்தண்டு
காதலன் பேரை சொல்லிக்கொண்டு
காத்திருந்தாளாம் அல்லித்தண்டு
தென்றல் அடிக்க தாவி அணைக்க
என்ன சுகமோ…….ஓஓஹோ
என்ன சுகமோ……

ஆண் : பெண் போனால்……
இந்த பெண் போனால்….
இவள் பின்னாலே என் கண் போகும்

பெண் : வந்தாயோ……..கூட வந்தாயோ….
முன்பு இல்லாத சுகம் தந்தாயோ…….

Tags: Enga Veettu Pillai, Enga Veettu Pillai Songs Lyrics, Enga Veettu Pillai Lyrics, Enga Veettu Pillai Lyrics in Tamil, Enga Veettu Pillai Tamil Lyrics, எங்க வீட்டுப் பிள்ளை, எங்க வீட்டுப் பிள்ளை பாடல் வரிகள், எங்க வீட்டுப் பிள்ளை வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *