தீ இது தளபதி பாடல் வரிகள்

Movie Varisu
படம் வாரிசு
Music Thaman S
Lyricist Vivek
Singers         STR (Silambarasan),
Chorus
Year 2023
குழு : தீ… தீ …
 
ஆண் : உன்ன பாத்து சிரிச்சா
அத உள்ளுக்குள்ள நெருப்பாக்கு
அவமானம் கெடச்சா
அதில் கிரீடம் ஒண்ண உருவாக்கு
 
ஆண் : உன்ன குத்தி உலகமே
ஓரானந்தம் அடையுமே
திருப்பி அடிக்கும் போது தான்
யாரு நீன்னு புரியுமே
 
குழு : {இட்ஸ் டைம்…
இட்ஸ் டைம் டு கிவ் இட் பேக்கு மாமே
இது திருப்பி…
இது திருப்பி குடுக்கும் நேரம் மாமே} (2)
 
அனைவரும் : உடஞ்சா மேகமே
மா மழையை குடுக்குமே
கிழிஞ்சா விதையிலே
தான் காடு பொறக்குமே
புதிய எதிரியே
வா என்னை எதிர்க்கவே
பழைய எதிரிகள்
என் ரசிகர் படையிலே
 
அனைவரும் : {தீ இது தளபதி
பேர கேட்டா விசில் அடி
தீ இது தளபதி
உங்க நெஞ்சின் அதிபதி} (2)
 
அனைவரும் : உடஞ்சா மேகமே
மா மழையை குடுக்குமே
கிழிஞ்சா விதையிலே
தான் காடு பொறக்குமே
புதிய எதிரியே
வா என்னை எதிர்க்கவே
பழைய எதிரிகள்
என் ரசிகர் படையிலே
 
ஆண் : காயம் பொறுத்து சென்று பழகு
முள் இருக்கும் வழியிலே
கூட நடந்த கூட்ட சத்தம்
புல்லரிக்கும் உடலிலே
 
ஆண் : கால்கள் தடுக்கி மலையில் இருந்து
கீழே செல்லும் நொடியிலே
கைகால் அசைத்து பாரு
புதிய ரெக்கை பிறக்கும் வழியிலே
 
ஆண் : கண்ணீரோ நீ உனக்கு சொல்லும் ஆராரோ
கண் தூங்கி எழுந்த பின்பு நீ வேரோ
 
பெண் : உடஞ்சா மேகமே
மா மழையை குடுக்குமே
கிழிஞ்சா விதையிலே
தான் காடு பொறக்குமே
புதிய எதிரியே
வா என்னை எதிர்க்கவே
பழைய எதிரிகள்
என் ரசிகர் படையிலே
 
அனைவரும் : தீ இது தளபதி
இட்ஸ் டைம் டு கிவ் இட் பேக்கு மாமே
தீ இது தளபதி
இது திருப்பி குடுக்கும் நேரம் மாமே
 
அனைவரும் : {தீ இது தளபதி
பேர கேட்டா விசில் அடி
தீ இது தளபதி
உங்க நெஞ்சின் அதிபதி} (2)
 
ஆண் : தீ இது தளபதி
தீ இது தளபதி
 
குழு : {இட்ஸ் டைம்…
இட்ஸ் டைம் டு கிவ் இட் பேக்கு மாமே
இது திருப்பி…
இது திருப்பி குடுக்கும் நேரம் மாமே} (2)
 
ஆண் : அதிபதி அதிபதி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *