வா தலைவா பாடல் வரிகள்

Movie Varisu
படம் வாரிசு
Music Thaman S
Lyricist Vivek
Singers         Shankar Mahadevan,
Karthik, Thaman S,
Deepak Blue,
Arvindh Srinivasan
Year 2023
பெண் : ……………………
 
குழு : ……………………..
 
ஆண் : ஆராரிராராரோ
யாரிங்கு நீயாரோ
நீ வேலி கட்ட
பூமி பந்து செய்தாரோ
 
ஆண் : கீச்சொன்று கேட்காதோ
பூ வாசம் தாக்காதோ
உனை என் வீரத்தின்
சொந்தமாக செய்தாரோ
 
ஆண் : உயிரே! உயிரே! உயிரே!
ஒரு புது முகம்
கண்டு கொஞ்சம் சிரித்திடுவோம்
மனமே! மனமே! மனமே!
நீ அச்சப்பட்டு
கடந்ததை முயன்றிடுவோம்
 
ஆண் : யாரோ கொடுத்த கனவை
தினம் கவ்வி கொண்டு ஓடும்
இந்த அச்சடித்த நாளை விட்டு வா…
 
ஆண் : வா தலைவா! தலைவா! தலைவா!
என்றும் நீ உனக்கே தலைவா!…
வா தலைவா! தலைவா! தலைவா!
தினம் வாழ்த்திருப்போம் நினைவா!…
 
ஆண் : வா தலைவா! தலைவா! தலைவா!
வேறு யார் உனக்காய் வருவா…
வா தலைவா! தலைவா! தலைவா!
அலை ஓய்வதில்லை தலைவா…
 
ஆண் : உன்னை முதலென கொண்டு விரிந்திடும்
நீட்சியை தான் உலகம்
உலகத்தில் உள்ள அதிசயம் எல்லாம்
உன்னிடமும் அடங்கும்
 
ஆண் : உன் பயணத்தில் எல்லாமே பாதை
நீ உனக்குள் சென்றாலே போதை
உன் கூட வரும் ராஜாங்காத்தை
சிறு பொருள் பணம் மறைத்திட முடிந்திடுமா
 
ஆண் : உயிரே! உயிரே! உயிரே!
ஒரு கூட்டு குயில் உள் இருந்தால்
அருவிகள் அறிந்திடுமா…
 
ஆண் : வா தலைவா! தலைவா! தலைவா!
என்றும் நீ உனக்கே தலைவா!…
வா தலைவா! தலைவா! தலைவா!
தினம் வாழ்த்திருப்போம் நினைவா!…
 
ஆண் : வா தலைவா! தலைவா! தலைவா!
வேறு யார் உனக்காய் வருவா…
வா தலைவா! தலைவா! தலைவா!
அலை ஓய்வதில்லை தலைவா…
 
குழு : ……………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *