இந்தப் பாரில் இல்லை எனக்கினையே பாடல் வரிகள்

Movie Meera
படம் மீரா
Music S. V. Venkatraman
Lyricist Papanasam Sivan
Singers         M. S. Subbulakshmi
Year 1945
ஆண் : இந்தப் பாரில் இல்லை எனக்கினையே
இந்தப் பாரில் இல்லை எனக்கினையே
இன்ப மீரா ஆஆ…….ஆ…….ஆஅ….அ…..
மங்கை மீரா வாழ்வினில் துணையே
மங்கை மீரா வாழ்வினில் துணையே
 
ஆண் : இந்தப் பாரில் இல்லை எனக்கினையே
 
ஆண் : கானக் கலையில் நிகரில் யுவதி
கானக் கலையில் நிகரில் யுவதி
கண்ணன் அடி மறவா குணநிதி
 
ஆண் : கானக் கலையில் நிகரில் யுவதி
கண்ணன் அடி மறவா குணநிதி
மங்கை எனையே மாலையிடவே
மங்கை எனையே மாலையிடவே
மன்னரில் நான் ஒரு பாக்கியசாலி
 
ஆண் : இந்தப் பாரில் இல்லை எனக்கினையே
இந்தப் பாரில் இல்லை எனக்கினையே

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *