ஆராரோ நீ ஆராரோ பாடல் வரிகள்

Movie Raja Mukthi 
படம் ராஜமுக்தி
Music C. R. Subburaman
Lyricist Papanasam Sivan
Singers         M. L. Vasanthakumari
Year 1948
பெண் : ஆராரோ நீ ஆராரோ
ஆராரோ நீ ஆராரோ
அன்பே என் இன்பப்
பெருக்கே அமுதே
ஆராரோ நீ ஆராரோ
அன்பே என் இன்பப்
பெருக்கே அமுதே
ஆராரோ நீ ஆராரோ
 
பெண் : உள்ளம் உருக்கும்
பசுங் கிள்ளையோ எந்தன்
உள்ளம் உருக்கும்
பசுங் கிள்ளையோ எந்தன்
பிள்ளைக் கலி தீர்த்த
தெள்ளமுதே நீ
ஆராரோ நீ ஆராரோ
பிள்ளைக் கலிதீர்த்த
தெள்ளமுதே நீ
ஆராரோ நீ ஆராரோ
 
பெண் : சிவன் மகிழ் உமை தரும்
சிங்கார வேலனோ
சிவன் மகிழ் உமை தரும்
சிங்கார வேலனோ
தீங்குழல் ஊதும் வாய்
மாயன் கோபாலனோ
தீங்குழல் ஊதும் வாய்
மாயன் கோபாலனோ
ஆராரோ நீ ஆராரோ
தீங்குழல் ஊதும் வாய்
மாயன் கோபாலனோ
ஆராரோ நீ ஆராரோ
 
பெண் : அன்பே என் இன்ப
பெருக்கே அமுதே
ஆராரோ நீ ஆராரோ

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *