நீ பள்ளி எழுந்தாலல்லது பாடல் வரிகள்

Movie Raja Mukthi
படம் ராஜமுக்தி
Music C. R. Subburaman
Lyricist Papanasam Sivan
Singers         M. K. Thyagaraja
Bhagavathar
Year 1948
ஆண் : நீ பள்ளி எழுந்தாலல்லது உயிர்கள்
உறக்கம் தெளியுமோ விட்டலா
நீ பள்ளி எழுந்தாலல்லது உயிர்கள்
உறக்கம் தெளியுமோ விட்டலா
நீ பள்ளி எழுந்தாலல்லது உயிர்கள்
உறக்கம் தெளியுமோ…ஓ…ஓ…ஓ…
ஹே பன்னக சயனா
ஹே பன்னக சயனா
கருணை பொழி
பங்கஜ தள நயனா
ஹே பன்னக சயனா
கருணை பொழி
பங்கஜ தள நயனா ப்ரபோ
 
ஆண் : நீ பள்ளி எழுந்தாலல்லது உயிர்கள்
உறக்கம் தெளியுமோ
 
ஆண் : ஆதவன் மதிக்கொளி தருவதும் நீ
ஆதவன் மதிக்கொளி தருவதும் நீ
நால் வேதப் பொருளும் நீ மாதவனே
ஆதவன் மதிக்கொளி தருவதும் நீ
நால் வேதப் பொருளும் நீ மாதவனே
பொன்னாதனே என் மன மோகமகலவும்
நாதனே என் மன மோகமகலவும்
ஜோதி வடிவம் கண்டேன்
மனம் விழி குளிரவும்
ஜோதி வடிவம் கண்டேன்
மனம் விழி குளிரவும்
 
ஆண் : நீ பள்ளி எழுந்தாலல்லது உயிர்கள்
உறக்கம் தெளியுமோ…ஓ…..ஓ……ஓ…
 

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *