மனம் நினைந்தேங்கினேனே பாடல் வரிகள்

Movie Raja Mukthi 
படம் ராஜமுக்தி
Music C. R. Subburaman
Lyricist Papanasam Sivan
Singers         M. K. Thyagaraja
Bhagavathar
Year 1948
ஆண் : மனம் நினைந்தேங்கினேனே
மனோகரா உன்னை
மனம் நினைந்தேங்கினேனே
மாற மனோகரா உன்னை
மனம் நினைந்தேங்கினேனே
மாற மனோகரா உன்னை
மனம் நினைந்தேங்கினேனே
 
ஆண் : நனவிலும் கனவிலும் உனது கம்பீர
நனவிலும் கனவிலும் உனது கம்பீர
நடையையும் நீள்விழி
கடையின் அழகையும்
நனவிலும் கனவிலும் உனது கம்பீர
நடையையும் நீள்விழி
கடையின் அழகையும்
 
ஆண் : மனம் நினைந்தேங்கினேனே
 
ஆண் : சொல்லோ கனி மதனன்
வில்லோ புருவம் தேன்
சொல்லோ கனி மதனன்
வில்லோ புருவம் தேன்
சொல்லோ கனி மதனன்
வில்லோ புருவம்
வெண் முல்லை அரும்போ
பல்வரிசை என்றே
வெண் முல்லை அரும்போ
பல்வரிசை என்றே
 
ஆண் : என் மனம் நினைந்தேங்கினேனே
 
ஆண் : வாராயோ அருகினில் வாராயோ
விரைந்தென்னைப் பாராயோ
படுந்துயர் தீராயோ
என்னைத் தாராயோ
அருகினில் வாராயோ
விரைந்தென்னைப் பாராயோ
படுந்துயர் தீராயோ நொந்து
 
ஆண் : மனம் நினைந்தேங்கினேனே
மாறா மனோகரா உன்னை
மனம் நினைந்தேங்கினேனே
 

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *