உனையல்லால் ஒரு பாடல் வரிகள்

Movie Raja Mukthi
படம் ராஜமுக்தி
Music C. R. Subburaman
Lyricist Papanasam Sivan
Singers         M. K. Thyagaraja
Bhagavathar
Year 1948
ஆண் : உனையல்லால் ஒரு துரும்பசையுமோ
ஓ பாண்டுரங்கா உலகிலே
உனையல்லால் ஒரு துரும்பசையுமோ
ஓ பாண்டுரங்கா உலகிலே
உனையல்லால் ஒரு
துரும்பசையுமோ…ஓ…ஓ…
 
ஆண் : {வினையென்ற பெயரால்
மலைபோலுந் துன்ப
வெய்யிலில் வாட்டுவதும்
நின் விளையாட்டு} (2)
 
ஆண் : உனையல்லால்…..
 
ஆண் : இரங்கி மனம் கனிந்து
அன்னைப் போல் பரிந்து
இரங்கி மனம் கனிந்து
அன்னைப் போல் பரிந்து
இன்பத் தாலாட்டுவதும்
நின்னருள் ரங்கா
 
ஆண் : உனையல்லால் ஒரு துரும்பசையுமோ
 
ஆண் : மாயாவதார ப்ரபோ உன்னை
மறவாத பாக்கியம் இருந்தால்
மாயாவதார ப்ரபோ உன்னை
மறவாத பாக்கியம் இருந்தால்
மாய இன்ப துன்பங்கள் என்னை
என்ன செய்யும் வரதா
ஜெய மாதவனே
 
ஆண் : உனையல்லால் ஒரு துரும்பசையுமோ
மாய இன்ப துன்பங்கள் என்னை
என்ன செய்யும் வரதா
ஜெய மாதவனே
உனையல்லால் ஒரு துரும்பசையுமோ
ஓ பாண்டுரங்கா
 
ஆண் : தீனபந்து விட்டலா ஜெய ஜெய
பாண்டுரங்க விட்டலா
தீனபந்து விட்டலா ஜெய ஜெய
பாண்டுரங்க விட்டலா
தயாசிந்து விட்டலா ஜெய ஜெய
பண்டரீச விட்டலா
தயாசிந்து விட்டலா ஜெய ஜெய
பண்டரீச விட்டலா
 

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *