மதனனே வா ஸ்ருங்காரா பாடல் வரிகள்

Movie Ashok Kumar
படம் அசோக்குமார்
Music Alandur Sivasubramaniyam
Lyricist Udumalai Narayanakavi
Singers         Si123
Year 1941
பெண் : மதனனே வா ஸ்ருங்காரா
மனங் கவர் நேசா உல்லாசா
மதனனே வா ஸ்ருங்காரா
மனங் கவர் நேசா உல்லாசா
தாமரை முகமே காண இந்நாளே
தாமரை முகமே காண இந்நாளே
சித்தம் உருகுதே வார்த்தை
சொல்லாயோ
சித்தம் உருகுதே வார்த்தை
சொல்லாயோ
பெண் : மதனனே…..ஏ……ஏ……ஏ……ஏ…
மதனனே வா ஸ்ருங்காரா
மனங் கவர் நேசா உல்லாசா
மனங் கவர் நேசா
பெண் : பிரேம ரூபன் பிரிய சல்லாபன்
பிரேம ரூபன் பிரிய சல்லாபன்
வீர பிரதாபனே குணாளா
வீர பிரதாபனே குணாளா
பெண் : மதனனே வா ஸ்ருங்காரா
மனங் கவர் நேசா உல்லாசா
மனங் கவர் நேசா
பெண் : அன்பன் நீயே அடியாள் உனையே
அன்பன் நீயே அடியாள் உனையே
என்று காண்பேனோ இங்கே நான்
என்று காண்பேனோ இங்கே நான்
பெண் : மதனனே…..ஏ……ஏ……ஏ……ஏ…
மதனனே வா ஸ்ருங்காரா
மனங் கவர் நேசா உல்லாசா
மனங் கவர் நேசா

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *