உடல் ஆவியும் போல் வாழ்வதன்றோ பாடல் வரிகள்

Movie Naam Iruvar
படம் நாம் இருவர்
Music R. Sudarsanam
Lyricist K. P. Kamatchisundaram
Singers         T. S. Bhagavathi
Year 1947
பெண் : உடல் ஆவியும் போல் வாழ்வதன்றோ
ஓவியமே நாம்
உண்மை காதல் பொய்தானா
நம் காதல் பொய்தானா
உடல் ஆவியும் போல் வாழ்வதன்றோ…..
ஓவியமே நாம்
உண்மை காதல் பொய்தானா
நம் காதல் பொய்தானா
 
பெண் : மலர் மணம் தருமா
நம் மனம் களித்திடுமா
காதல் மலர் மணம் தருமா
நான் காண்பதெல்லாம் வீண் கனவா
கவலை மிஞ்சிடுமா….
 
பெண் : காண்பதெல்லாம் வீண் கனவா
கவலை மிஞ்சிடுமா….
கடலும்……நிலவும்
போலும் இன்பக் கதி கிடைத்திடுமா
கடலும்……நிலவும்
போலும் இன்பக் கதி கிடைத்திடுமா
நம் காதல் பொய்தானா
உண்மை காதல் பொய்தானா…

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *