கருணாமூர்த்தி காந்தி மகாத்மா பாடல் வரிகள்

Movie Naam Iruvar
படம் நாம் இருவர்
Music R. Sudarsanam
Lyricist K. P. Kamatchisundaram
Singers         M. S. Rajeswari
Year 1947
பெண் : கருணாமூர்த்தி காந்தி மகாத்மா
கருணாமூர்த்தி காந்தி மகாத்மா
அருள் மேவும் அஹிம்ஸா தர்மாத்மா
நம் மகாத்மா…….
உலகோர் புகழ அவதார மகாத்மா
உலகோர் புகழ அவதார மகாத்மா
உமதாதரவால் வாழ்வதாமே இந்தியராமே
உமதாதரவால் வாழ்வதாமே இந்தியராமே
 
பெண் : கருணாமூர்த்தி காந்தி மஹாத்மா
 
பெண் : ஜாதி மத பேதமில்லா
சாத்வீகம் வாழ்கவே மேன்மையாகவே
நாலு பத்து கோடி மக்கள்
நாடும் அபிமானியே ஆத்ம ஞானியே
சீலம் மிகும் ஒற்றுமை உற்றோமே பேரன்பாமே
நாம் சீலம் மிகும் ஒற்றுமை உற்றோமே பேரன்பாமே
பிரியாத வாழ்வு நாமே பெறுவோமே…..
பிரியாத வாழ்வு நாமே பெறுவோமே…..

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *