இக வாழ்வினிலே ஆனந்தம் பாடல் வரிகள்

Movie Naam Iruvar
படம் நாம் இருவர்
Music R. Sudarsanam
Lyricist K. P. Kamatchisundaram
Singers         T. S. Bhagavathi and
T. R. Mahalingam
Year 1947
ஆண் : இக வாழ்வினிலே ஆனந்தம்
ஈடேறு காதலே இன்பம்
இக வாழ்வினிலே ஆனந்தம்
ஈடேறு காதலே இன்பம்
 
ஆண் : ஈருடலும் ஓர் உயிருமாகவே
பெண் : இணையாய் செல்வோம் சைக்கிள் போலவே
ஆண் : ஈருடலும் ஓர் உயிருமாகவே
பெண் : இணையாய் செல்வோம் சைக்கிள் போலவே
ஆண் : லாலாலலலாலா லாலாலா…
லாலாலலலாலா லாலாலா…
இருவர் : இக வாழ்வினிலே ஆனந்தம்
ஈடேறு காதலே இன்பம்
 
பெண் : சுகபோகமாகுமே
தென்றல் மாலையின் இனிமை
சுகபோகமாகுமே
தென்றல் மாலையின் இனிமை
ஜோடியாய் நாம் இருவர்
கூடி வாழ்ந்திடுவோமே
ஜோடியாய் நாம் இருவர்
கூடி வாழ்ந்திடுவோமே
 
ஆண் : சோலை நேர்வழியே உலாவி
சூழும் இன்புறுவோமே
சோலை நேர்வழியே உலாவி
சூழும் இன்புறுவோமே
 
பெண் : ஆஆ….ஆ….ஆ……ஆ…..ஆ…
 
இருவர் : இக வாழ்வினிலே ஆனந்தம்
ஈடேறு காதலே இன்பம்
 
ஆண் : வான் சுடர் இரண்டு வானம் ஒன்று
பார்வை நானே ஒளி நீதானே
வான் சுடர் இரண்டு வானம் ஒன்று
பார்வை நானே ஒளி நீதானே
 
பெண் : பயில் காவியம் நான்
பகிரும் கவி நீ
பாலும் சுவையும் போல் வாழ்வோமே
பயில் காவியம் நான்
பகிரும் கவி நீ
பாலும் சுவையும் போல் வாழ்வோமே
 
இருவர் : லாலாலலலாலா லாலாலா…
லாலாலலலாலா லாலாலா…
 
இருவர் : இக வாழ்வினிலே ஆனந்தம்
ஈடேறு காதலே இன்பம்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *