மாலை நேரம் இதே கோலக்குயில் பாடல் வரிகள்

Movie   Naam Iruvar
படம் நாம் இருவர்
Music R. Sudarsanam
Lyricist K. P. Kamatchisundaram
Singers         T. S. Bhagavathi
Year 1947
பெண் : மாலை நேரம் இதே
கோலக்குயில் கூவுதிங்கே
மாலை நேரம் இதே
கோலக்குயில் கூவுதிங்கே
மாமதி மேகத்தோடு
காதல் கதை பேசுதங்கே
மாமதி மேகத்தோடு
காதல் கதை பேசுதங்கே
 
பெண் : கொஞ்சும் எழில் சோலை
நெஞ்சில் எழும் வேளை
மனோகர மாரா….
வா மனோகர மாரா……ஆ…ஆ…ஆ.
மாமனோஹர மாரா……
 
பெண் : மாமலர் தேனில் ஆடும்
மோக வண்டை காண நீ வா
மாமலர் தேனில் ஆடும்
மோக வண்டை காண நீ வா
உன்னையேத் தேடும் எந்தன்
உள்ளம் குளிர வா வா….
உன்னையேத் தேடும் எந்தன்
உள்ளம் குளிர வா வா….
 
பெண் : கொஞ்சும் எழில் சோலை
நெஞ்சில் எழும் வேளை
மனோகர மாரா….
வா மனோகர மாரா……ஆ…ஆ…ஆ.
மாமனோஹர மாரா……
 
வசனம் : ……………………………..
 
ஆண் : தேவாமுத மொழியாளே
திவ்ய இதழின் சுவையே தாராய்
சேலார் விழியாளே
திவ்ய இதழின் சுவையே தாராய்
சேலார் விழியாளே
தேவாமுத மொழியாளே..
தேவா……ஆ……ஆ……ஆ…..ஆஆஆ…..ஆ….ஆ….ஆ….
ஆஆஆ……ஆ…..ஆ…..ஆ…..
அமுத மொழியாளே அமுத மொழியாளே
அமுத மொழியாளே அமுத மொழியாளே
திவ்ய இதழின் சுவையே தாராய்
சேலார் விழியாளே
 
ஆண் : விரோதம் வேண்டாம் உன்னையே
விட்டு நான் இருப்பேனோ
ஆஆஆ…..ஆ….ஆ….ஆ…ஆஆ….
விரோதம்…….விரோதம்…..விரோதம்…..
ஆஆஆ…..ஆஆஆ……ஆ….ஆஆஆ….ஆஆஆ…
விரோதம் வேண்டாம் உன்னையே
விட்டு நான் இருப்பேனோ
விநாடியேனும் பிரிந்தாலே
மனம் பொறுப்பேனோ……
விநாடியேனும் பிரிந்தாலே
மனம் பொறுப்பேனோ……
 
ஆண் : தேவாமுத மொழியாளே
திவ்ய இதழின் சுவையே தாராய்
சேலார் விழியாளே

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *