புது வசந்தமாமே வாழ்விலே பாடல் வரிகள்

Movie Abhimanyu
படம் அபிமன்யு
Music S. M. Subbaiah Naidu,
C. R. Subburaman
Lyricist T. K. Sundara Vathiyar
Singers         Thiruchi Loganathan,
U. R. Jeevarathinam
Year 1948
பெண் : ஆ….ஆ…..ஆ…..ஆஹ்ஹா….
ஆஆ……ஆஹஅஹா…….ஆஆ….அஹ்ஹா
ஆ….ஆ…..ஆ…..ஆஹ்ஹா….
ஆஆ……ஆஹஅஹா…….ஆஆ….அஹ்ஹா
 
பெண் : புது வசந்தமாமே வாழ்விலே
இனி புதிதாய் மணமே பெறுவோமே
புது வசந்தமாமே வாழ்விலே
இனி புதிதாய் மணமே பெறுவோமே….
 
ஆண் : ஆ….ஆ…..ஆ…..ஆஹ்ஹா….
ஆஆ……ஆஹஅஹா…….ஆஆ….அஹ்ஹா
 
ஆண் : புது வசந்தமாமே வாழ்விலே
இனி புதிதாய் மணமே பெறுவோமே…..
இனி புதிதாய் மணமே பெறுவோமே…..
 
ஆண் : இனிதாம் நமது இக வாழ்வே
இனிதாம் நமது இக வாழ்வே
 
பெண் : ஈராகுமே இனி ஓருயிரே
ஈராகுமே இனி ஓருயிரே
 
ஆண் : காதல் வாழ்வே காணும் இன்பம்
பெண் : காதல் வாழ்வே காணும் இன்பம்
 
ஆண் : ஓதுவோம் இதை ஊரார் அறியவே
இருவர் : ஓதுவோம் இதை ஊரார் அறியவே
 
இருவர் : வசந்தமாமே வாழ்விலே
இனி புதிதாய் மணமே பெறுவோமே…..
 

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *