நல்ல நேரமடா நாமும் பாடல் வரிகள்

Movie Harichandra
படம் ஹரிச்சந்திரா
Music S. V. Venkataraman
Lyricist C. A. Lakshmana Das
Singers         Chorus
Year 1944
குழு : நல்ல நேரமடா நாமும்
விளையாடவே
நல்ல நேரமடா நாமும்
விளையாடவே
 
ஆண் : ஆமாண்டா பளிங் சடுகுடு
நாம் ஆடலாம்
ஆமாண்டா பளிங் சடுகுடு
நாம் ஆடலாம்
 
ஆண் : இல்ல நானோர் விளையாட்டு
சொல்லுறேன்
 
குழு : என்னடா
 
ஆண் : இல்ல நானோர் விளையாட்டு சொல்லுறேன்
 
குழு : என்னடா
 
ஆண் : கிரிக்கெட்டு
 
குழு : வேணான்டா
 
ஆண் : கண்ணா மூச்சி
 
ஆண் : ஆஹா நல்லா இல்லே
கொஞ்சம் சொல்லுடா
வேறு சொல்லுடா
 
ஆண் : சரி கேளடா நானும்
சொல்லுறேன்
 
ஆண் : உடல் நோகாமலே
கோலிகுண்டு ஆடலாம்
உடல் நோகாமலே
கோலிகுண்டு ஆடலாம்
 
குழு : நல்ல நேரமடா நாமும்
விளையாடவே
ஆமாண்டா பளிங் சடுகுடு
நாம் ஆடலாம்
 
ஆண் : டேய் பசங்களா அடுத்தாத்து
அம்மாமி பொண்ணாட்டமா
நாமும் அபிநயக்கச்சேரி
செய்வோம் கூட்டமா
 
குழு : பேஷ்.. பலே
 
ஆண் : சாமிதொரே ஏவாளே
சரசமாடலாம்
சரசமாடி அப்புறம் நாமும்
பட்சணம் சாப்படலாம்
சாமிதொரே ஏவாளே
சரசமாடலாம்
சரசமாடி அப்புறம் நாமும்
பட்சணம் சாப்படலாம்
சாமிதொரே ஏவாளே
சரசமாடலாம்
 
குழு : ஹாஹஹா
 
ஆண் : விளையாடல்களிலே
பொழுதை கழிக்கலாகுமா
விளையாடல்களிலே
பொழுதை கழிக்கலாகுமா
நம் வேதியர் சொல்
மீறி நடக்கலாகுமா
விரைவினிலே தர்பை மீதிலே
விரைவினிலே தர்பை மீதிலே
பொழுது போகுமுன்னே
போவோம் வாரீர் போகலாம்
பொழுது போகுமுன்னே
போவோம் வாரீர் போகலாம்
 
குழு : உன் சம்மதம் போல்
சாமிகிட்டே பேசுவேன்
உன் சம்மதம் போல்
சாமிகிட்டே பேசுவேன்
வெகு சந்தோஷமாய்
போவோம் நாமும் நகரிலே
வெகு சந்தோஷமாய்
போவோம் நாமும் நகரிலே
போவோம் நாமும் நகரிலே

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *