மனமே வீணாய் தளராதே பாடல் வரிகள்

Movie Harichandra
படம் ஹரிச்சந்திரா
Music S. V. Venkataraman
Lyricist C. A. Lakshmana Das
Singers         P. U. Chinnappa
Year 1944
ஆண் : மனமே வீணாய் தளராதே
மனமே வீணாய் தளராதே
வாய்மையை நீயே மறவாதே
வாய்மையை நீயே மறவாதே
மனமே வீணாய் தளராதே
 
ஆண் : கணை கடலலை போல் சுகதுக்கமே தான்
காணும் ஆயினும் கலங்காதீர்
கணை கடலலை போல் சுகதுக்கமே தான்
காணும் ஆயினும் கலங்காதீர்
புனிதனாம் பூரணனாவாய்
புனிதனாம் பூரணனாவாய்
பொறுத்தார் பூமியாளுவார்
பொறுத்தார் பூமியாளுவார்
 
ஆண் : மனமே வீணாய் தளராதே
வாய்மையை நீயே மறவாதே
மனமே வீணாய் தளராதே

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *