இதுவே புண்யபூமி உண்மை பாடல் வரிகள்

Movie Harichandra
படம் ஹரிச்சந்திரா
Music S. V. Venkataraman
Lyricist C. A. Lakshmana Das
Singers         P. U. Chinnappa
Year 1944
ஆண் : இதுவே புண்யபூமி உண்மை
இதுவே புண்யபூமி
ஜகதீச நாடல் மேவும் பூமி
இதுவே புண்யபூமி
ஜகதீச நாடல் மேவும் பூமி
இதுவே புண்யபூமி
 
ஆண் : பொதுவில் ஞான போகபூமி
பொதுவில் ஞான போகபூமி
பூத கோஷ பூமி
 
ஆண் : மகா ராஜ யோக பூமி
பூத கோஷ பூமி
மகா ராஜ யோக பூமி
சதுர்விநோத வேத தியான
சாரம் மேவும் மோட்சபூமி
சதுர்விநோத வேத தியான
சாரம் மேவும் மோட்சபூமி
 
ஆண் : இதுவே புண்யபூமி
ஜகதீச நாடல் மேவும் பூமி
இதுவே புண்யபூமி
 
ஆண் : இடர்தீரர் தாழ்ந்தாலும்
இயஊழ் விடாது மேலும்
இடர்தீரர் தாழ்ந்தாலும்
இயஊழ் விடாது மேலும்
மடமையாசை மாதர் சேயர்
மடமையாசை மாதர் சேயர்
மடமையாசை மாதர் சேயர்
மற்றுள்ளோரும் சாம்பல்
புகழ் பெற்ற பேரும் சாம்பல்
மற்றுள்ளோரும் சாம்பல்
புகழ் பெற்ற பேரும் சாம்பல்
ஒரு குடையின் கீழ் அரசாள செங்கோல்
கொண்டபேரும் சாம்பல்
ஒரு குடையின் கீழ் அரசாள செங்கோல்
கொண்டபேரும் சாம்பல்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *