வாடா என் கண்ணின் மணியே பாடல் வரிகள்

Movie Harichandra
படம் ஹரிச்சந்திரா
Music S. V. Venkataraman
Lyricist C. A. Lakshmana Das
Singers         P. Kannamba
Year 1944
பெண் : வாடா என் கண்ணின் மணியே
வந்தொரு முத்தம் தாடா
என் கண்ணின் மணியே
வாடா என் கண்ணின் மணியே
வந்தொரு முத்தம் தாடா
என் கண்ணின் மணியே
வாடா மலரைப்போன்ற
வதனப்புன்னகையாலே
வாடா மலரைப்போன்ற
வதனப்புன்னகையாலே
நாடியே பெற்ற தாயை
நாளும் மகிழ்விக்க நீ
வாடா என் கண்ணின் மணியே
வந்தொரு முத்தம் தாடா
என் கண்ணின் மணியே
 
பெண் : பஞ்சணையை விட்டு இறங்காய்
அடா மகனே நீ
பஞ்சணையை விட்டு இறங்காய்
அடா மகனே நீ
நெஞ்சைவிட்டுத்தாழ உறங்கா என்
நெஞ்சைவிட்டுத்தாழ உறங்கா
கொஞ்சும் கிளிமொழிக்கே
அஞ்சுவாயடா பாலா
கொஞ்சும் கிளிமொழிக்கே
அஞ்சுவாயடா பாலா
கெஞ்சி அழைக்க குரல்
கேட்கவில்லையோ
சற்றும் கெஞ்சி அழைக்க
குரல் கேட்கவில்லையோ
 
பெண் : கண்ணே வாடா கண்ணே வாடா
துரையே வாடா மகனே
வாடா என் கண்ணின் மணியே
வந்தொரு முத்தம் தாடா
என் கண்ணின் மணியே

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *