மலர்மாறன் வாழியார் பாடல் வரிகள்

Movie Harichandra
படம் ஹரிச்சந்திரா
Music S. V. Venkataraman
Lyricist C. A. Lakshmana Das
Singers         P. Kannamba
Year 1944
பெண் : மலர்மாறன் வாழியார் வாடுகின்றோம்
மலர்மாறன் வாழியார் வாடுகின்றோம்
மலர்மாறன் வாழியார் வாடுகின்றோம்
வசந்தமகா ருதுவான இவ்வேளை
வசந்தமகா ருதுவான இவ்வேளை
மலர்மாறன் வாழியார் வாடுகின்றோம்
 
பெண் : நலம் தரும் ராதை நாதன் இல்லாமல்
நலம் தரும் ராதை நாதன் இல்லாமல்
நலிந்திடவே முறைதானோ என் ஸ்வாமி
நலிந்திடவே முறைதானோ என் ஸ்வாமி
 
பெண் : மலர்மாறன் வாழியார் வாடுகின்றோம்
 
பெண் : கனி இதழ் ஊருது கயல் விழி சுழலுது
கனி இதழ் ஊருது கயல் விழி சுழலுது
கனி இதழ் ஊருது கயல் விழி சுழலுது
கணதனம் விம்முது கைவளை தளருது
கணதனம் விம்முது கைவளை தளருது
பனிமலர் சூடி பலவிதமாக
பஞ்சணையில் குலவும் நாள் எந்நாளோ
 
பெண் : மலர்மாறன் வாழியார் வாடுகின்றோம்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *