மா மயிலென நடனமாடுறாள் பாடல் வரிகள்

Movie Rajakumari
படம் ராஜகுமாரி
Music S. M. Subbaiah Naidu
Lyricist Udumalai Narayanakavi
Singers         M. M. Mariyappa
Year 1947
ஆண் : மா மயிலென நடனமாடுறாள் இந்நாள்
மறுமலர் மேவிய மாது போல் இம்மாலினி
மா மயிலென நடனமாடுறாள் இந்நாள்
மறுமலர் மேவிய மாது போல் இம்மாலினி
மா மயிலென நடமாடுறாள் இந்நாள்
 
ஆண் : {தோகை மகிழ்ந்தே ஆடுறாள்
நாகரீக நாட்டியம்
நேச பாவனை யாகவே
மோகனாங்கி போலவே} (2)
 
ஆண் : மா மயிலென நடனமாடுறாள் இந்நாள்
மறுமலர் மேவிய மாது போல் இம்மாலினி
மா மயிலென நடனமாடுறாள் இந்நாள்
 
ஆண் : பார் தாங்கிய சேடனார் போலவே
பார் தாங்கிய சேடனார் போலவே
பாவையாள் முன்னாலே ஆடுறாள் தன்னாலே
பாவையாள் முன்னாலே ஆடுறாள் தன்னாலே
பாடாமலின்னாலே பாங்கார் பூங்கொடி போலே
ஆர்வமாயென் நேரிலே
 
ஆண் : மா மயிலென நடனமாடுறாள் இந்நாள்
மறுமலர் மேவிய மாது போல் இம்மாலினி
மா மயிலென நடனமாடுறாள் இந்நாள்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *