ரேன்டம்ஸ் பாடல் வரிகள்
Movie Name Randoms
Movie Name
(in Tamil)
பாடல் பதிவுகள்
Starring Randoms
Music Randoms
Year 2020

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *