மனம் மெல்ல மெல்லத் துடிக்குதே பாடல் வரிகள்

Movie Randoms
படம் பாடல் பதிவுகள்
Music Randoms
Lyrics
Singers         A. R. Rahman
Year 2020

மனம் மெல்ல துடிக்குதே
புது மாற்றம் நெஞ்சில் பிறக்குதே
பயணங்கள் போவோம்
உச்சம் உச்சம் தான்…
துணிவே கை கோர்கவா
தூரத்தில் தூர்கவா
வெற்றிக்குள் நீந்திடும்
நாள்தான்…..

கனவுகள் நிஜமாக………….
காலம் நம் வசமாக……….

திசைகள் தான்……..
நம் விரல் தீண்டுமே…..
கடல்கள் தான்………
நம் குரல் தாண்டுமே…
உலகத்தின் கண்………..கள் நம்மீதிலே…….
நம்மை நம்பி தான்
உலகம் தானோ….

நம் உள்ளே ஹீரோ………………
நாம் தானே ஹீரோ…………..
நம் உள்ளே ஹீரோ………………
நாம் இன்றி யாரோ…….

கண்டு எடுத்தோம்………….
நாம்……………
நம் உள்ளே ஹீரோ………………
கைக்கெட்டி தான் …………..
சொல்………….
நாம் தானே ஹீரோ…………..

நம் உள்ளே ஹீரோ………………
நாம் தானே ஹீரோ …………..

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *