குளிருது குளிருது பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Taj Mahal
திரைப்பட பெயர் தாஜ் மஹால்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer Unni Krishnan and Swarnalatha
Year 1999

ஆண் : குளிருது குளிருது
இருஉயிர் குளிருது
காதல் உறவாடி
நகருது நகருது
ஒருவிரல் நகருது
மோட்ச வழி தேடி

ஆண் : கடலிலே
தீ பிடித்தால்
மீன்களின் கனவுகள்
கலைவதில்லை
ஊர்களில் தீ பிடித்தால்
காதலில் உறவுகள்
எரிவதில்லை

ஆண் மற்றும் பெண் :
குளிருது குளிருது
இருஉயிர் குளிருது
காதல் உறவாடி
பெண் : நகருது நகருது
ஒருவிரல் நகருது
மோட்ச வழி தேடி

பெண் : இதயத்தில் வலி ஒன்று
வருது
உன் இமைகளின் முடி கொண்டு
தடவு

பெண் : நெஞ்சுக்குள்ளே எரியுது
நெருப்பு
இத நீர் கொண்டு அணைப்பது
உன் பொறுப்பு

ஆண் : இது தண்ணீர் ஊற்றியா
தீரும்
நான் பன்னீர் ஊற்றினால் மாறும்

பெண் : தேகங்கள் பரிமாற
நம் உள்ளங்கள் இடம் மாறும்
ஆண் : பேரின்ப பூஜைகளே
உன் பெண்மைக்கு பரிகாரம்
பெண் : மழை இல்லாமலும்
தென்றல் சொல்லாமலும்

ஆண் மற்றும் பெண் :
நம் நெஞ்சுக்குள் இப்போது
லட்சம் பூ மலரும்

ஆண் மற்றும் பெண் :
குளிருது குளிருது
இருஉயிர் குளிருது
காதல் உறவாடி
பெண் : நகருது நகருது
ஒருவிரல் நகருது
மோட்ச வழி தேடி

ஆண் : நெஞ்சுக்குழி விட்டு விட்டு
துடிக்கும்
அடி நெருப்புக்குள் ஏன் இந்த
நடுக்கம்

பெண் : முகத்துக்கும் முகத்துக்கும்
சண்டையா
அட முத்தமிட வேறு இடம்
இல்லையா

ஆண் : மழைத் துளி மழை
துளி
தொல்லையா
அட அடை மழை தாங்க
எண்ணம் இல்லையா

பெண் : சுற்றி எல்லாம் எரிகிற போது
நாம் இன்பம் கொள்வது ஏது
ஆண் : அடி பூகம்ப வேலையிலும்
இரு வான்கோழி களவி கொள்ளும்
பெண் : தேகத்தை அணைத்து விடு
சுடும் தீ கூட அணைந்துவிடும்
அட உன் பேச்சிலும் விடும் உன் மூச்சிலும்
ஆண் : சுற்றி நின்றாலும் தீவண்ணம்
அணைவது தின்னம்

ஆண் மற்றும் பெண் :
குளிருது குளிருது
இருஉயிர் குளிருது
காதல் உறவாடி
நகருது நகருது
ஒருவிரல் நகருது
மோட்ச வழி தேடி

ஆண் : கடலிலே
தீ பிடித்தால்
மீன்களின் கனவுகள்
கலைவதில்லை
ஊர்களில் தீ பிடித்தால்
காதலில் உறவுகள்
எரிவதில்லை

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும். (Click below for the lyrics of the film).

Tags: Taj Mahal, Taj Mahal Songs Lyrics, Taj Mahal Lyrics, Taj Mahal Lyrics in Tamil, Taj Mahal Tamil Lyrics, தாஜ் மஹால், தாஜ் மஹால் பாடல் வரிகள், தாஜ் மஹால் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *