சொட்ட சொட்ட நனையுது பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Taj Mahal
திரைப்பட பெயர் தாஜ் மஹால்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer Sujatha
Year 1999

பெண் : அடி நீ… இங்கே
அடி நீயிங்கே…
நீ இங்கே…
நீ இங்கே…
பூ சூடும் ஆள் எங்கே

பெண் : தாலி கட்ட
கழுத்து அரிக்குதே
இந்த சிறுக்கி மக உசிர
உருக்கி குடிக்க
அந்த முரட்டு பயலும்
வருவானா
இந்த சிறுக்கி மக உசிர
உருக்கி குடிக்க
அந்த முரட்டு பயலும்
வருவானா

பெண் : சொட்ட சொட்ட நனையுது
தாஜ் மஹாலு
குடையேதும் வேணாம் வா மாயா
இருவரும் ஆளுக்கொரு குடையாவோம்
மேளந்தட்டி மேளங்கொட்டி வா மாயா

பெண் : அடி நீ… இங்கே
அடி நீயிங்கே…
நீ இங்கே…
நீ இங்கே…
பூ சூடும் ஆள் எங்கே

பெண் : தாலி கட்ட
கழுத்து அரிக்குதே
இந்த சிறுக்கி மக உசிர
உருக்கி குடிக்க
அந்த முரட்டு பயலும்
வருவானே
இந்த சேலை வாங்கிக்கொண்டு
சேலை வாங்கி தான்
சொந்தச்சேலை தருவானே
இந்த சேலை வாங்கிக்கொண்டு
சேலை வாங்கி தான்
சொந்தச்சேலை தருவானே

பெண் : சொட்ட சொட்ட நனையுது
தாஜ் மஹாலு
குடையேதும் வேணாம் வா மாயா
இருவரும் ஆளுக்கொரு குடையாவோம்
மேளந்தட்டி மேளங்கொட்டி வா மாயா

பெண் : அடி நீ… இங்கே
அடி நீயிங்கே…
நீ இங்கே…
நீ இங்கே…

பெண் : உனக்காக உயிர் பூத்து
நின்றேன்
உனக்காக கன்னி காத்து
நின்றேன்
இன்னும் நானும் சிறுமிதான்
எப்போதென்னை பெண் செய்குவாய்

பெண் : உனக்காக உயிர் பூத்து
நின்றேன்
உனக்காக காத்து காத்து
நின்றேன்
இன்னும் நானும் சிறுமிதான்
எப்போதென்னை பெண் செய்குவாய்

பெண் : வந்து மூன்று முடிச்சு போடு
பின்பு முத்த முடிச்சு போடு
என்னை மொத்தமாக மூடு மூடு
நீ எனக்குள் புதையல் எடுக்க
நானும் உனக்குள் புதையல் எடுக்க
உயிரின் ஆழம் சென்று தேடு தேடு

பெண் : இளமையின் தேவை
எது எது என்று
அறிந்தவன் நீயல்லவா
இதுவரை வாழ்ந்த
வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம்
அன்பே நீ சொல்லவா

பெண் : சொட்ட சொட்ட நனையுது
தாஜ் மஹாலு
குடையேதும் வேணாம் வா மாயா
இருவரும் ஆளுக்கொரு குடையாவோம்
மேளந்தட்டி மேளங்கொட்டி வா மாயா

பெண் : அடி நீ… இங்கே
அடி நீயிங்கே…
நீ இங்கே…
நீ இங்கே…
பூ சூடும் ஆள் எங்கே

பெண் : தாலி கட்ட
கழுத்து அரிக்குதே
இந்த சிறுக்கி மக உசிர
உருக்கி குடிக்க
அந்த முரட்டு பயலும்
வருவானே
இந்த சேலை வாங்கிக்கொண்டு
சேலை வாங்கி தான்
சொந்தச்சேலை தருவானே
இந்த சேலை வாங்கிக்கொண்டு
சேலை வாங்கி தான்
சொந்தச்சேலை தருவானே

பெண் : இந்த சிறுக்கி மக உசிர
உருக்கி குடிக்க
அந்த முரட்டு பயலும்
வருவானே
இந்த சேலை வாங்கிக்கொண்டு
சேலை வாங்கி தான்
சொந்தச்சேலை தருவானே

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும். (Click below for the lyrics of the film).

Tags: Taj Mahal, Taj Mahal Songs Lyrics, Taj Mahal Lyrics, Taj Mahal Lyrics in Tamil, Taj Mahal Tamil Lyrics, தாஜ் மஹால், தாஜ் மஹால் பாடல் வரிகள், தாஜ் மஹால் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *