சந்திரனை தொட்டது யார் பாடல் வரிகள்

Movie Name  Ritchagan
திரைப்பட பெயர் ரச்சகன்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer Hariharan and Sujatha Mohan
Year 1997

பெண் : ………………………………

ஆண் : சந்திரனை தொட்டது
யாா் ஆம்ஸ்ட்ராங்கா அடி
ஆம்ஸ்ட்ராங்கா சத்தியமாய்
தொட்டது யாா் நான்தானே
அடி நான்தானே
{ கனவு தேவதையே நிலவு
நீதானே உன் நிழலும்
நான்தானே } (2)

பெண் : சந்திரனை தொட்டது
யாா் நீதானா அட நீதானா
சத்தியமாய் தொட்டவனும்
நீதானா அது நீதானா நெருங்கி
தொட்டவனே நிலவு நான்தானா
உன் நிலவு நான்தானா உன் நிலவு
நான்தானா

ஆண் : ஹே பூக்களை
செடிகொடியின் பொருளென்று
நினைத்திருந்தேன் ஓ பூக்களை
செடிகொடியின் பொருளென்று
நினைத்திருந்தேன் பூவை உன்னைப்
பாா்த்த பின்னே பூக்களின் மொழியறிந்தேன்

பெண் : ஓ தலையணை
என்பதெல்லாம் தலைக்கென்று
நினைத்திருந்தேன் தலைவனைப்
பிாிகையிலே தலையணைத் துணையறிந்தேன்

ஆண் : தீப்பந்தம் போன்றவன்
நான் தீபமென்று ஆகிவிட்டேன்

பெண் : புயலுக்கு பிறந்தவள்
நான் தென்றலென்று மாறிவிட்டேன்

ஆண் : கருங்கல்லைப் போன்றவன்
நான் கற்பூரம் ஆகிவிட்டேன்
சந்திரனை

பெண் : ……………………………

ஆண் : சந்திரனை தொட்டது
யாா் ஆம்ஸ்ட்ராங்கா அடி
ஆம்ஸ்ட்ராங்கா சத்தியமாய்
தொட்டது யாா் நான்தானே
அடி நான்தானே
{ கனவு தேவதையே நிலவு
நீதானே உன் நிழலும்
நான்தானே } (2)

ஆண் : தாமரை மலா்கொண்டு
உடல் செய்த ஓவியமே என்னுடல்
பாரம் மட்டும் எந்த விதம் தாங்குகிறாய்

பெண் : மீன்களை சுமப்பதொன்றும்
நீருக்கு பாரமில்லை காதலை
சுமக்கையிலே காதலரும் பாரமில்லை

ஆண் : சொா்க்கத்துக்கு வந்துவிட்டோம்
தா்க்கத்திற்க்கு நேரமில்லை

பெண் : முத்தங்கள் நீ வழங்கு
இதழுக்கு நேரமில்லை தொடங்குதல்
மிக எளிது முடிப்பதுதான் பொிய தொல்லை
சந்திரனே

ஆண் : சந்திரனை தொட்டது
யாா் ஆம்ஸ்ட்ராங்கா அடி
ஆம்ஸ்ட்ராங்கா சத்தியமாய்
தொட்டது யாா் நான்தானே
அடி நான்தானே
{ கனவு தேவதையே நிலவு
நீதானே உன் நிழலும்
நான்தானே } (2)

Tags: Ritchagan, Ritchagan Songs Lyrics, Ritchagan Lyrics, Ritchagan Lyrics in Tamil, Ritchagan Tamil Lyrics, ரச்சகன், ரச்சகன் பாடல் வரிகள், ரச்சகன் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *