லக்கி லக்கி பாடல் வரிகள்

Movie Name  Ritchagan
திரைப்பட பெயர் ரச்சகன்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer S. P. Balasubrahmanyam, Sukhwinder Singh and Swarnalatha
Year 1997

குழு : …………………………

ஆண் : { லக்கி லக்கி
லக்கி லக்கி லவ் பண்ண
தெரிஞ்சா நீ லக்கி லட்க்கி
லட்க்கி நீயும் லக்கி லவ்வர
புரிஞ்சா நீ லக்கி

ஆண் : ரெண்டு மனச
இன்சுர் பண்ணி காதல
பண்ணுங்க நாட்ட கலக்கி } (2)

ஆண் : லக்கி லக்கி
லக்கி லக்கி லவ் பண்ண
தெரிஞ்சா நீ லக்கி லவ் பண்ண
தெரிஞ்சா நீ லக்கி

குழு : …………………………

ஆண் : இதயத்தின் கூட்டணி
காதல் ஓஹோ ஓஓ ஓஹோ
ஓஓ இளமையின் சிம்பனி
காதல் ஓஹோ ஓஓ ஓஹோ
ஓஓ

ஆண் : உடம்பு முழுதும்
காயமடி உதட்டின் நரம்பில்
ஆறுமடி பிரிவு என்றும்
கொடியதடி பிரியம் காட்டு
பழையபடி சின்னச் சின்ன
புன்னகையில் எனது காட்டில்
நிலவுகள் பொழியுமடி

ஆண் : லக்கி லக்கி
லக்கி லக்கி லவ் பண்ண
தெரிஞ்சா நீ லக்கி லட்க்கி
லட்க்கி நீயும் லக்கி லவ்வர
புரிஞ்சா நீ லக்கி

ஆண் : ரெண்டு மனச
இன்சுர் பண்ணி காதல
பண்ணுங்க நாட்ட கலக்கி

ஆண் : லக்கி லக்கி
லக்கி லக்கி லவ் பண்ண
தெரிஞ்சா நீ லக்கி

குழு : …………………………

பெண் : உதட்டுக்கும்
உதட்டுக்கும் தூரம்
ஓஹோ ஓஓ ஓஹோ
ஓஓ உறவுகள் எப்படி
சேரும் ஓஹோ ஓஓ
ஓஹோ ஓஓ

பெண் : கோலாட்டம்
இன்னைக்கே தொடங்கட்டும்
ஆசைகள் எல்லாம் அடங்கட்டும்
புடிச்ச கொம்பு புளியங்கொம்பு
உனக்கு ஏன்டி பழைய வம்பு

ஆண் : கற்பனையை
கட்டி வைத்து காலங்கள்
நான்கும் கலந்திட வழி
செய்யுங்கள்

ஆண் : லக்கி லக்கி
லக்கி லக்கி லவ் பண்ண
தெரிஞ்சா நீ லக்கி ஓ லட்க்கி
லட்க்கி நீயும் லக்கி லவ்வர
புரிஞ்சா நீ லக்கி

ஆண் : ரெண்டு மனச
இன்சுர் பண்ணி காதல
பண்ணுங்க நாட்ட கலக்கி

ஆண் : லக்கி லக்கி
லக்கி லக்கி லவ் பண்ண
தெரிஞ்சா நீ லக்கி லட்க்கி
லட்க்கி நீயும் லக்கி லவ்வர
புரிஞ்சா நீ லக்கி

ஆண் : ரெண்டு மனச
இன்சுர் பண்ணி காதல
பண்ணுங்க நாட்ட கலக்கி

ஆண் : லக்கி லக்கி
லக்கி லக்கி லவ் பண்ண
தெரிஞ்சா நீ லக்கி லவ்
பண்ண தெரிஞ்சா நீ லக்கி
லவ் பண்ண தெரிஞ்சா நீ லக்கி

Tags: Ritchagan, Ritchagan Songs Lyrics, Ritchagan Lyrics, Ritchagan Lyrics in Tamil, Ritchagan Tamil Lyrics, ரச்சகன், ரச்சகன் பாடல் வரிகள், ரச்சகன் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *