போவதெங்கே நிலவே பாடல் வரிகள்

Movie Jothi
படம் ஜோதி
Music Harshavardhan
Rameshwar
Lyricist Karthik Netha
Singers         Karthik
Year 2022
ஆண் : போவதெங்கே நிலவே
கண்ணும் எல்லாம் கனவே
உணர்ந்தேன் வா உறவே
 
ஆண் : பேர் உறவே உனையா வெறுத்தேன்
பேர் இசையினை இரைச்சலாய் நினைத்தேன்
ஓர் அகந்தையின் இருட்டினில் கிடந்தேன்
உன் பிரியத்தின் வெளிச்சத்தை மறந்தேன்
 
ஆண் : ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஓ ஓ ஹோ
ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஹோ
ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஓ ஓ ஹோ
ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஹோ
 
ஆண் : போகாதே என்றே சொல்ல
நேர்மை இல்லையே
போனாலே கண்ணே
வாழ நாதி இல்லையே
 
ஆண் : பேரன்பின் பிள்ளையே
நீ தூய வெள்ளையே
என் உள்ளுணர்வே என்னை
கொன்று சாய்க்குதே
என் தான்மை நீங்கவே
உன் தாய்மை வேண்டுமே
கண்ணே துணையே போகதடியே
 
ஆண் : ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஓ ஓ ஹோ
ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஹோ
ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஓ ஓ ஹோ
ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஓ ஓ ஹோ ஹோ

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *