யாத்ரி யாத்ரி பாடல் வரிகள்

Movie Gargi
படம் கார்கி
Music Govind Vasantha
Lyricist Karthik Netha
Singers         Ravi G
Year 2022
ஆண் : மீனுக்கு நீந்த கற்று தரும் நீர்
இறகிற்கு பறக்க கற்று தரும் காற்று
மனிதர்க்கு வாழ கற்று தரும் வலி
அணங்கே மாதே யாத்ரி யாத்ரி ..
 
ஆண் : இருளில் மருளில் உழன்று
தெருளாய் அருளாய் அடைவாய்
யாத்ரி யாத்ரி யாத்ரி
 
ஆண் : எத்தனை இடர்
எத்தனை துயர்
எத்தனை வலி
எத்தனை பழி
எத்தனை கயமை
எத்தனை மடமை
எத்தனை அகந்தை
அத்தனை அத்தனை
அளந்து கடந்து கடந்து போ
யாத்ரி யாத்ரி யாத்ரி ..
 
ஆண் : எத்தனை இடர்
எத்தனை துயர்
எத்தனை வலி
எத்தனை பழி
எத்தனை கயமை
எத்தனை மடமை
எத்தனை அகந்தை
அத்தனை அத்தனை
அளந்து கடந்து கடந்து போ
யாத்ரி யாத்ரி யாத்ரி ..

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *