நீ எங்கே என் அன்பே பாடல் வரிகள்

Movie Name  Chinna Thambi
திரைப்பட பெயர் சின்ன தம்பி
Music Ilayaraja
Lyricist No Information
Singer Swarnalatha
Year 1991

பெண் : நீ எங்கே என்
அன்பே மீண்டும் மீண்டும்
மீண்டும் நீ தான் இங்கு
வேண்டும்

பெண் : நீ எங்கே என்
அன்பே நீ இன்றி நான்
எங்கே மீண்டும் மீண்டும்
மீண்டும் நீ தான் இங்கு
வேண்டும்

பெண் : உந்தன் அன்பு
இல்லாது எந்தன் ஜீவன்
நில்லாது நீ எங்கே என்
அன்பே நீ இன்றி நான்
எங்கே

பெண் : விடிகிற வரையினில்
கதைகளைப் படித்ததை
நினைத்ததே நினைத்ததே
முடிகிற கதையினை
தொடர்ந்திட மனம்
இங்கு துடிக்குதே துடிக்குதே

பெண் : கதையிலே
கனவிலே உறவுகள்
உணர்வுகள் உருகுதே
உருகுதே பிழை இல்லை
வழி இல்லை அருவிகள்
விழிகளில் பெருகுதே
பெருகுதே

பெண் : வாழும் போது
ஒன்றாக வாழ வேண்டும்
வா வா விடியும் போது
எல்லோர்க்கும் விடியும்
இங்கு வாவா உந்தன் அன்பு
இல்லாது எந்தன் ஜீவன்
நில்லாது

பெண் : நீ எங்கே
என் அன்பே நீ இன்றி
நான் எங்கே

பெண் : ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ

பெண் : வீதி என்றும்
வெட்ட வெளி பொத்தலென்றும்
வெண்ணிலவு பார்க்குமா
பார்க்குமா வீடு என்றும்
மொட்டை சுடுக்காடு என்றும்
தென்றல் இங்கு பார்க்குமா
பார்க்குமா

பெண் : எத்தனென்றும்
ஏழை பணக்காரன் என்றும்
ஓடும் ரத்தம் பார்க்குமா
பார்க்குமா பித்தன் என்றும்
பிச்சை போடும் பக்தன் என்றும்
உண்மை தெய்வம் பார்க்குமா
பார்க்குமா

பெண் : காதல் கொண்டு
வாழாத கதைகள் என்றென்றும்
உண்டு கதைகள் இங்கு முடியாது
மீண்டும் தொடரட்டும் இங்கு
உந்தன் அன்பு இல்லாது எந்தன்
ஜீவன் நில்லாது

பெண் : நீ எங்கே என்
அன்பே நீ இன்றி நான்
எங்கே மீண்டும் மீண்டும்
மீண்டும் நீ தான் இங்கு
வேண்டும்

பெண் : உந்தன் அன்பு
இல்லாது எந்தன் ஜீவன்
நில்லாது நீ எங்கே என்
அன்பே நீ இன்றி நான்
எங்கே

Tags: Chinna Thambi, Chinna Thambi Songs Lyrics, Chinna Thambi Lyrics, Chinna Thambi Lyrics in Tamil, Chinna Thambi Tamil Lyrics, சின்ன தம்பி, சின்ன தம்பி பாடல் வரிகள், சின்ன தம்பி வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *