அரச்ச சந்தனம் பாடல் வரிகள்

Movie Name  Chinna Thambi
திரைப்பட பெயர் சின்ன தம்பி
Music Ilayaraja
Lyricist Gangai Amaran
Singer S.P. Balasubrahmaniyam
Year 1991

ஆண் : அரைச்ச சந்தனம்
மணக்கும் குங்குமம் அழகு
நெத்தியிலே ஒரு அழகு
பெட்டகம் புதிய புத்தகம்
சிரிக்கும் பந்தலிலே

ஆண் : முழு சந்திரன்
வந்தது போல் ஒரு சுந்தரி
வந்ததென்ன ஒரு மந்திரம்
செஞ்சதுப் போல் பல
மாயங்கள் தந்ததென்ன
இது பூவோ பூந்தேனோ

ஆண் : அரைச்ச சந்தனம்
மணக்கும் குங்குமம் அழகு
நெத்தியிலே ஒரு அழகு
பெட்டகம் புதிய புத்தகம்
சிரிக்கும் பந்தலிலே

ஆண் : பூவடி அவ
பொன்னடி அதை
தேடிப் போகும் தேனீ
தேனடி அந்த திருவடி
அவ தேவலோக ராணி

ஆண் : தாழம்பூவு வாசம்
வீசும் மேனியோ அந்த ஏழு
லோகம் பார்த்திராத தேவியோ

ஆண் : ரத்தினம் கட்டின
பூந்தேரு உங்களைப்
படைச்சதாரு என்னைக்கும்
வயசு மூவாறு என் சொல்லு
பலிக்கும் பாரு இது பூவோ
பூந்தேனோ

ஆண் : அரைச்ச சந்தனம்
மணக்கும் குங்குமம் அழகு
நெத்தியிலே ஒரு அழகு
பெட்டகம் புதிய புத்தகம்
சிரிக்கும் பந்தலிலே

ஆண் : முழு சந்திரன்
வந்தது போல் ஒரு
சுந்தரி வந்ததென்ன
ஒரு மந்திரம் செஞ்சதப்
போல் பல மாயங்கள்
தந்ததென்ன இது பூவோ
பூந்தேனோ

ஆண் : அரைச்ச சந்தனம்
மணக்கும் குங்குமம் அழகு
நெத்தியிலே ஒரு அழகு
பெட்டகம் புதிய புத்தகம்
சிரிக்கும் பந்தலிலே

ஆண் : மான்விழி ஒரு
தேன்மொழி நல்ல
மகிழம்பூவு அதரம்
பூநிறம் அவ பொன்னிறம்
அவ சிரிக்க நினைப்பு சிதறும்

ஆண் : ஏலப்பூவு கோலம்
போடும் நாசிதான் பல
ஜாலத்தோடு ஆடப்
போகும் ராசிதான்

ஆண் : மொட்டுக்கள்
இன்னைக்குப் பூவாச்சு
சித்திரம் பெண்ணென
ஆச்சு கட்டுறேன் கட்டுறேன்
நான் பாட்டு கைகளைத்
தட்டுங்க கேட்டு இது பூவோ
பூந்தேனோ

ஆண் : அரைச்ச சந்தனம்
மணக்கும் குங்குமம் அழகு
நெத்தியிலே ஒரு அழகு
பெட்டகம் புதிய புத்தகம்
சிரிக்கும் பந்தலிலே

ஆண் : முழு சந்திரன்
வந்தது போல் ஒரு சுந்தரி
வந்ததென்ன ஒரு மந்திரம்
செஞ்சதுப் போல் பல
மாயங்கள் தந்ததென்ன
இது பூவோ பூந்தேனோ

ஆண் : அரைச்ச சந்தனம்
மணக்கும் குங்குமம் அழகு
நெத்தியிலே ஒரு அழகு
பெட்டகம் புதிய புத்தகம்
சிரிக்கும் பந்தலிலே

Tags: Chinna Thambi, Chinna Thambi Songs Lyrics, Chinna Thambi Lyrics, Chinna Thambi Lyrics in Tamil, Chinna Thambi Tamil Lyrics, சின்ன தம்பி, சின்ன தம்பி பாடல் வரிகள், சின்ன தம்பி வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *