முத்துமணி மாலை பாடல் வரிகள்

Movie Name  Chinna Gounder
திரைப்பட பெயர் சின்ன கவுண்டர்
Music Ilayaraja
Lyricist R.V. Udhaya Kumar 
Singer S.P. Balasubrahmaniyam and P. Susheela
Year 1992

ஆண் : முத்து மணி
மாலை உன்னத்
தொட்டுத் தொட்டுத்
தாலாட்ட வெட்கத்துல
சேலை கொஞ்சம் விட்டு
விட்டுப் போராட

ஆண் : உள்ளத்தில நீதானே
உத்தமி உன் பேர்தானே
ஒரு நந்தவனப் பூதானே
புது சந்தனமும் நீதானே

ஆண் : முத்து மணி
மாலை உன்னத்
தொட்டுத் தொட்டுத்
தாலாட்ட

பெண் : கொலுசுதான்
மெளனமாகுமா
மனசு தான் பேசுமா

ஆண் : மேகம் தான்
நிலவை மூடுமா
மவுசு தான் குறையுமா

பெண் : நேசப்பட்டு
வந்த பாசக் கொடிக்கு
காசிப்பட்டு தந்த ராசாவே

ஆண் : வாக்கப்பட்டு
வந்த வாசமலரே
வண்ணம் கலையாத
ரோசாவே

பெண் : தாழம்பூவுல
வீசும் காத்துல
வாசம் தேடி மாமா
வா

ஆண் : முத்து
மணி மாலை

பெண் : என்னத்
தொட்டுத் தொட்டுத்
தாலாட்ட

ஆண் : வெட்கத்துல
சேலை

பெண் : கொஞ்சம்
விட்டுவிட்டுப் போராட

ஆண் : காலிலே போட்ட
மிஞ்சி தான் காதுல
பேசுதே

பெண் : கழுத்துல
போட்ட தாலி தான்
காவியம் பாடுதே

ஆண் : நெத்திச்சுட்டி
ஆடும் உச்சந்தலையில்
பொட்டுவச்சதாரு
நான்தானே

பெண் : அத்திமரப்பூவும்
அச்சப்படுமா பக்கத்துணையாரு
நீதானே

ஆண் : ஆசை பேச்சுல
பாதி மூச்சுல லேசா
தேகம் சூடேற

பெண் : முத்து மணிமாலை
என்னைத் தொட்டுத் தொட்டுத்
தாலாட்ட வெட்கத்துல சேலை
கொஞ்சம் விட்டுவிட்டுப்
போராட

பெண் : உள்ளத்தில நீ தானே
உத்தமனும் நீதானே
இது நந்தவனப் பூ தானே
புது சந்தனமும் நீதானே

ஆண் : ஒரு நந்தவனப்
பூ தானே புது சந்தனமும்
நீதானே

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும். (Click below for the lyrics of the film).

Tags: Chinna Gounder, Chinna Gounder Songs Lyrics, Chinna Gounder Lyrics, Chinna Gounder Lyrics in Tamil, Chinna Gounder Tamil Lyrics, சின்ன கவுண்டர், சின்ன கவுண்டர் பாடல் வரிகள், சின்ன கவுண்டர் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *