சுட்டி சுட்டி உன் வாழ கொஞ்சம் பாடல் வரிகள்

Movie Name  Chinna Gounder
திரைப்பட பெயர் சின்ன கவுண்டர்
Music Ilayaraja
Lyricist R.V. Udhaya Kumar
Singer Malaysia Vasudevan
Year 1992

குழு : …………………………….

ஆண் : சுட்டி சுட்டி உன்
வால கொஞ்சம் சுருட்டி
கொள்ளடி வட்டி வட்டியும்
முதலுமா வாங்கி கொள்ளடி
சுட்டி சுட்டி உன் வால
கொஞ்சம் சுருட்டி
கொள்ளடி வட்டி வட்டியும்
முதலுமா வாங்கி கொள்ளடி

ஆண் : போனா போகட்டும்
ஒரு பொம்பளை இன்னு
பார்த்தா நீ ஊர ஏய்க்க
பார்ப்பதென்னடி வீணா
வரிஞ்சு கட்டி வம்பு
இழுத்ததாலே இப்போ
மாட்டிகிட்டு முழிப்பதென்னடி

குழு : சுட்டி சுட்டி உன்
வால கொஞ்சம் சுருட்டி
கொள்ளடி வட்டி வட்டியும்
முதலுமா வாங்கி கொள்ளடி
சுட்டி சுட்டி உன் வால
கொஞ்சம் சுருட்டி
கொள்ளடி வட்டி வட்டியும்
முதலுமா வாங்கி கொள்ளடி

ஆண் : ஏய்

ஆண் : வாய்க்கா வரப்புல
ஏதோ நெனப்புல வாலாட்டி
வந்ததென்னடி மேனி வனப்புல
மேனா மினுக்குல நீ போட்ட
கூத்தும் என்னடி ஹே

குழு : வாய்க்கா வரப்புல
ஏதோ நெனப்புல வாலாட்டி
வந்ததென்னடி மேனி வனப்புல
மேனா மினுக்குல நீ போட்ட
கூத்தும் என்னடி

ஆண் : வெட்டி பேச்சு
வாய நா ஒட்டி விடவா
கொடுக்குப்புலி வால நா
வெட்டி விடவா பம்பரத்தை
மேல சுழட்டி விடவா பட்டி
தொட்டி எல்லாம் பரப்பி
விடவா

ஆண் : அடி பட்ட நாக்கு
உன் ஆணவத்தை மாத்து
நீ சேது மடை வாத்து
தானடி

குழு : அடி பட்ட நாக்கு
உன் ஆணவத்தை மாத்து
நீ சேது மடை வாத்து
தானடி

ஆண் : சுட்டி சுட்டி உன்
வால கொஞ்சம் சுருட்டி
கொள்ளடி வட்டி வட்டியும்
முதலுமா வாங்கி கொள்ளடி
அடி

ஆண் : சின்ன குரங்கு
தான் சீவாத நொங்கு
தான் கூவாத கோழி
முட்ட தான் தொட்டா
சிணுங்கி தான் தோதான
ராங்கி தான் முட்டாளு
நாங்க இல்ல தான் ஹே

குழு : சின்ன குரங்கு
தான் சீவாத நொங்கு
தான் கூவாத கோழி
முட்ட தான் தொட்டா
சிணுங்கி தான் தோதான
ராங்கி தான் முட்டாளு
நாங்க இல்ல தான்

ஆண் : வேஷம் போட்டு
வந்த விடல கிளியே வேலி
ஏதும் இல்ல புடல கொடியே
வெட்கம் இன்ன என்ன அடி
வெட்டு கிளியே வீர் அறுந்து
நின்ன வெத்தல கொடியே

ஆண் : அடி பட்ட நாக்கு
உன் ஆணவத்தை மாத்து
நீ சேது மடை வாத்து
தானடி

குழு : அடி பட்ட நாக்கு
உன் ஆணவத்தை மாத்து
நீ சேது மடை வாத்து
தானடி

ஆண் : சுட்டி சுட்டி உன்
வால கொஞ்சம் சுருட்டி
கொள்ளடி வட்டி வட்டியும்
முதலுமா வாங்கி கொள்ளடி
சுட்டி சுட்டி உன் வால
கொஞ்சம் சுருட்டி
கொள்ளடி வட்டி வட்டியும்
முதலுமா வாங்கி கொள்ளடி

ஆண் : போனா போகட்டும்
ஒரு பொம்பளை இன்னு
பார்த்தா நீ ஊர ஏய்க்க
பார்ப்பதென்னடி வீணா
வரிஞ்சு கட்டி வம்பு
இழுத்ததாலே இப்போ
மாட்டிகிட்டு முழிப்பதென்னடி

குழு : சுட்டி சுட்டி உன்
வால கொஞ்சம் சுருட்டி
கொள்ளடி வட்டி வட்டியும்
முதலுமா வாங்கி கொள்ளடி
ஆண் : ஹான்
சுட்டி சுட்டி உன் வால
கொஞ்சம் சுருட்டி
கொள்ளடி வட்டி வட்டியும்
முதலுமா வாங்கி கொள்ளடி
ஆண் : ஹா ஹா ஹா ஹா

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும். (Click below for the lyrics of the film).

Tags: Chinna Gounder, Chinna Gounder Songs Lyrics, Chinna Gounder Lyrics, Chinna Gounder Lyrics in Tamil, Chinna Gounder Tamil Lyrics, சின்ன கவுண்டர், சின்ன கவுண்டர் பாடல் வரிகள், சின்ன கவுண்டர் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *