தூளியிலே ஆட வந்த பாடல் வரிகள்

Movie Name  Chinna Thambi
திரைப்பட பெயர் சின்ன தம்பி
Music Ilayaraja
Lyricist Vaali
Singer K. S. Chithra
Year 1991

பெண் : { தூளியிலே
ஆடவந்த வானத்து
மின்விளக்கே ஆழியிலே
கண்டெடுத்த அற்புத
ஆணிமுத்தே தொட்டில்
மேலே முத்து மாலை
வண்ண பூவா விளையாட
சின்னத் தம்பி எசபாட } (2)

பெண் : { பாட்டெடுத்து
நான் படிச்சா காட்டருவி
கண்ணுறங்கும் பட்டமரம்
பூமலரும் பாறையிலும்
நீர்சுரக்கும் } (2)

பெண் : ராகமென்ன
தாளமென்ன அறிஞ்சா
நான் படிச்சேன் ஏழு கட்ட
எட்டுக் கட்ட தெரிஞ்சா
நான் படிச்சேன்

பெண் : நான் படிச்ச
ஞானம் எல்லாம் யார்
கொடுத்தா சாமிதான்
ஏடெடுத்துப் படிச்சதில்ல
சாட்சி இந்த பூமி தான்

ஆண் : தொட்டில் மேலே
முத்து மாலை வண்ண
பூவா விளையாட சின்னத்
தம்பி எசபாட

பெண் : தூளியிலே
ஆடவந்த வானத்து
மின்விளக்கே ஆழியிலே
கண்டெடுத்த அற்புத
ஆணிமுத்தே

Tags: Chinna Thambi, Chinna Thambi Songs Lyrics, Chinna Thambi Lyrics, Chinna Thambi Lyrics in Tamil, Chinna Thambi Tamil Lyrics, சின்ன தம்பி, சின்ன தம்பி பாடல் வரிகள், சின்ன தம்பி வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *