பஜாரா உய் மனதில் பாடல் வரிகள்

Movie Iravin Nizhal
படம் இரவின் நிழல்
Music A. R. Rahman
Lyricist R. Parthiban
Singers         Haricharan Seshadri,
Bamba Bakya
Year 2022
குழு : ஹே ..ஹே ..ஹே..ஹே..ஹே…
 
ஆண் : பஜாரா உய் உய் உய் மனதில் வலியடா
இந்த உயிரில் வலியடா
அந்த காதல் வலியடா
ஆமா
 
குழு : பஜாரா உய் உய் உய் மனதில் வலியடா
இந்த உயிரில் வலியடா
அந்த காதல் வலியடா
ஆமா
 
குழு : காதல் வெறும் டகுலோ
அது ஊதாத பிகிலோ
காதல் வெறும் டகுலோ
அது ஊதாத பிகிலோ
 
ஆண் : பாலாறும் தேனாறும் …ஹோ ..ஓ..
பாலாறும் தேனாறும் ..
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன் நான்
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன் நான்
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன் சே
 
ஆண் : பாலாறும் தேனாறும் ..
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன் நான்
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன் நான்
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன்
 
ஆண் : ஆனா கோளாறு கொக்கா கோளாறு
பெரும் கோளாறு பெருக்கெடுத்து ஓடுதடி பாப்பா
 
குழு : பஜாரா உய் உய் உய் மனதில் வலியடா
இந்த உயிரில் வலியடா
அந்த காதல் வலியடா
ஆமா
 
குழு : பஜாரா உய் உய் உய் மனதில் வலியடா
இந்த உயிரில் வலியடா
அந்த காதல் வலியடா
ஆமா
 
ஆண் : ஏ ஆயா கடையில தான் பாயா விக்கிறாங்க
ஆயா கடையில தான் பாயா விக்கிறாங்க
பாயும் விக்கிறாங்க தலைகாணி விக்கிறாங்க
பாயும் விக்கிறாங்க தூக்க மாத்திர விக்கிறாங்க
தூங்க வெக்கிறாங்க ஆனா தூக்கம் எங்க விக்குதுங்க
தூக்கம் எங்க விக்குதுங்க
 
ஆண் : விக்குதுங்க தொண்டையில கெண்ட மீனு முள்ளு
விக்குதுங்க தொண்டையில கெண்ட மீனு முள்ளு
முள்ளு சின்ன முள்ளு கடிகாரம் அஞ்சுல தான்
பெரிய முள்ள சின்ன தம்பி நெஞ்சுல தான்
 
குழு : பஜாரா உய் உய் உய் மனதில் வலியடா
இந்த உயிரில் வலியடா
அந்த காதல் வலியடா
ஆமா
 
குழு : பஜாரா உய் உய் உய் மனதில் வலியடா
இந்த உயிரில் வலியடா
அந்த காதல் வலியடா
ஆமா
 
குழு : காதல் வெறும் டகுலோ
அது ஊதாத பிகிலோ
காதல் வெறும் டகுலோ
அது ஊதாத பிகிலோ
 
ஆண் : பாலாறும் தேனாறும் …ஹோ ..ஓ..
பாலாறும் தேனாறும் ..
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன் நான்
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன் நான்
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன் சே
 
ஆண் : பாலாறும் தேனாறும் ..
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன் நான்
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன் நான்
ஓடுமுன்னு பார்த்தேன்
 
ஆண் : ஆனா கோளாறு கொக்கா கோளாறு
பெரும் கோளாறு பெருக்கெடுத்து ஓடுதடி பாப்பா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *