அலை அலையென பாடல் வரிகள்

Movie Koogle Kuttappa
படம் கூகுள் குட்டப்பா
Music Ghibran
Lyricist Ghibran
Singers         G.V. Prakash Kumar,
Deepthi Suresh
Year 2022
ஆண் : அலை அலை அலை அலையென உன்னை கண்டேன்
கரை கரை கடற்கரை என காதல் கொண்டேன்
தொலை தொலை தொலை தொலைவினில் நெஞ்சம் வைத்தேன்
அதை அதை உனதலைகளில் மீண்டும் கண்டேன்
குறில் குறில் என வாழ்ந்தேனே தன்னந்தனி ஆளாய்
நெடில் நெடில் என ஆனேனே நீ என் துணைக்காளாய்
அழகே அலையே எதிர்பாரா ஒரு நேரத்தில்
என் கால்கள் இழுப்பது ஏன்
 
ஆண் : கிளிஞ்சலிலே கிளிஞ்சல் ஒன்று உரசிடும் ஓசைகள்
இதயத்திலே இதயத்திலே கேட்கிறேனே
முகில் குலுங்கி முகில் குலுங்கி
வீழ்ந்திடும் தூறலாய்
அலைகடலே உனதுடலில் வீழ்கிறேன் வீழ்கிறேன்
ஆழமாய் உன்னிலே வீழ்கிறேனே
பெண் : அலை அலை அலை அலை என பாய்ந்தேன் அன்பே
கரை கரை கடற்கரை உன்னில் சாய்ந்தேன் அன்பே
தொலை தொலை நெடுந்தொலைவினில் தோன்றி வந்தேன்
நுரையுடன் மணல் மடியினில் என்னை தந்தேன்
 
பெண் : வழி தவறியே சென்றேனே தன்னந்தனி மீனாய்
உனை உனை வழி கேட்டேனே நீயே வழி ஆனாய்
கனவே கரையே
இனி எப்போதும் எந்நாளும் என் வாழ்வில் விடுமுறையே
 
பெண் : கிளிஞ்சலிலே கிளிஞ்சல் ஒன்று உரசிடும் ஓசைகள்
இதயத்திலே இதயத்திலே கேட்கிறேனே
முகில் குலுங்கி முகில் குலுங்கி
வீழ்ந்திடும் தூறலாய்
மணல் மடியில் ஒரு நொடியில் வீழ்கிறேன் வீழ்கிறேன்
ஆழமாய் உன்னிலே வீழிகிறேனே
 
ஆண் : ஓ ஈழத்தின் பூங்காற்று இன்று
என் மீது மோதி செல்ல
 
பெண் : ஓ போகின்ற போதெந்தன் மார்பில்
உன் பேரை தீட்டி செல்ல
 
ஆண் : ஏய் ஏய் தமிழை சுவைக்க தவம்கிடந்த காதிலே
தேன்தமிழ் பாடலாய் தோன்றினாயே
 
ஆண் : கிளிஞ்சலிலே கிளிஞ்சல் ஒன்று உரசிடும் ஓசைகள்
இதயத்திலே இதயத்திலே கேட்கிறேனே
 
பெண் : இயந்திரங்கள் நடுவினிலே எனை மறந்த போதிலே
உயிர் துணையாய் உயிர் துணையாய் தோன்றினாய் தோன்றினாய்
தோழனாய் தோழனாய் தோன்றினாய்
 
பெண் : அலை அலை அலை அலை என
பாய்ந்தேன் அன்பே
 
ஆண் : கரை கரை கடற்கரை இனில்
சாய்ந்தேன் அன்பே
 
பெண் : தொலை தொலை நெடுந்தொலைவினில்
தோன்றி வந்தேன்
 
ஆண் : நுரையுடன் மணல் மடியினில்
என்னை தந்தேன்
 
பெண் : வழி தவறியே சென்றேனே
தன்னந்தனி மீனை
ஆண் : உனை உனை வழி கேட்டேனே நீயே வழி ஆனாய்
 
இருவர் : கனவே கரையே
இனி எப்போதும் எந்நாளும்
என் வாழ்வில் விடுமுறையே
 
பெண் : கிளிஞ்சலிலே கிளிஞ்சல் ஒன்று உரசிடும் ஓசைகள்
இதயத்திலே இதயத்திலே கேட்கிறேனே
 
ஆண் : முகில் குலுங்கி முகில் குலுங்கி
வீழ்ந்திடும் தூறலாய்
மணல் மடியில் ஒரு நொடியில் வீழ்கிறேன் வீழ்கிறேன்
 
பெண் : ஆழமாய் உன்னிலே வீழ்கிறேனே
 
பெண் : காதலாய் தோன்றினாய்
காதலாய் தோன்றினாய்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *