ஏனோ பெண்ணே பாடல் வரிகள்

Movie Ispade Rajavum
Idhaya Raniyum
படம் இஸ்பேட் ராஜாவும்
இதய ராணியும்
Music Sam C. S.
Lyrics Sam C. S.
Singers           Sathyaprakash
Year 2019

காணா போகுறேன்
வீணா ஆகுறேன்
ஏனோ மாறுறேன்
உன்னால உன்னால

சதா ஏங்குறேன்
உன்ன பாக்கவே
உயிர் போகுறேன்
உன்னால உன்னால

ஏனோ பெண்ணே
சுக்கு நூறாக்கி போனாய்
ஏனோ ஏனோ ஏனோ

காயம் தந்து
என்ன நீ கொன்னுபுட்ட
ஏனோ ஏனோ ஏனோ

வா உடன் வாழ்கையை பருகிட
யார் இனி வாழ்வதை தடுத்திட

காலமே தீரும் முன்
கரம் கொடு
காதலை மீறவே
வரம் கொடு வா

மாயதே உன் மேல வச்ச ஆச காலம் பூரா
ஓயாதே என் காதல் உன்னை தீண்டும்
சத்தம் சத்தம்


மாளாதே நம் காதல் கதைகள்
உலகம் தீரும் மட்டும்
தீராதே தீரா ஆதே

காணா போகுறேன்
வீணா ஆகுறேன்
ஏனோ மாறுறேன்
உன்னால உன்னால

சதா ஏங்குறேன்
உன்ன பாக்கவே
உயிர் போகுறேன்
உன்னால உன்னால

இஷ்க் ஜகன் ஹை தரத் வஹன் ஹை
இஷ்க் ஜகன் ஹை தரத் வஹன் ஹை

யார் இனி பூமியில் உன்னை நகலாகிட
வேற் ஏதும் தோனல வா உயிர் சேர்ந்திட

நான் இனி வாழ்வதும்
ஒன் உயிர் கூட்டுல
காலமும் தீருதே
வா எனில் பூட்டிட

சிறு நொடிகூட
என்ன விட்டு நீங்காதடி
நீ வெலகி போனா
எம்மனசு தாங்காதடி
உன்னை விட இங்க
வேறெதுவும் வேணாமடி
இனி நாள் தோறும்
நீ வேணும் என்கூடடி

காணா போகுறேன்
வீணா ஆகுறேன்
ஏனோ மாறுறேன்
உன்னால உன்னால

சதா ஏங்குறேன்
உன்ன பாக்கவே
உயிர் போகுறேன்
உன்னால உன்னால

ஏனோ பெண்ணே
சுக்கு நூறாக்கி போனாய்
ஏனோ ஏனோ ஏனோ

காயம் தந்து
என்ன நீ கொன்னுபுட்ட
ஏனோ ஏனோ ஏனோ
ஏனோ ஏனோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *