உளுந்து வித்தக்கையிலே பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Mudhalvan
திரைப்பட பெயர் முதல்வன்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer Srinivas and Swarnalatha
Year 1999

பெண் : { ஹே லே லே
ஹே ஹே ஹே ஹே
ஹே ஹே லே ஹே லே
ஹே } (2)

பெண் : { உளுந்து வெதக்கையிலே
சுத்தி ஊதக்காத்து அடிக்கயிலே
நான் அப்பனுக்குக் கஞ்சி கொண்டு
ஆத்துமேடு தாண்டிப் போனேன்
கண்ட நல்ல நல்ல சகுனத்தில்
நெஞ்சுக்குழி பூத்துப் போனேன் } (2)

பெண் : வெக்கப்படப்பில்
கவுளி கத்த வலது பக்கம்
கருடன் கொத்த தெருவோரம்
நெரகுடம் பாா்க்கவும் மணிச்சத்தம்
கேட்கவும் ஆனதே

பெண் : ஒரு பூக்காாி
எதுக்க வர பசும் பால்மாடு
கடக்கிறதே இனி என்னாகுமோ
ஏதாகுமோ இந்த சிறுக்கி வழியில்
தெய்வம் புகுந்து வரம் தருமோ

பெண் : உளுந்து வெதக்கையிலே
சுத்தி ஊதக்காத்து அடிக்கயிலே
நான் அப்பனுக்குக் கஞ்சி கொண்டு
ஆத்துமேடு தாண்டிப் போனேன்
கண்ட நல்ல நல்ல சகுனத்தில்
நெஞ்சுக்குழி பூத்துப் போனேன்

ஆண் : { அனிச்ச மலரழகே
அச்சு அச்சுவெல்லப் பேச்சழகே
என் கண்ணுக்குள்ள கூடு கட்டி
காதுக்குள்ள கூவும் குயிலே
நீ எட்டியெட்டிப் போகயில
விட்டுவிட்டுப் போகும் உயிரே.. } (2)

ஆண் : ஒரு தடவ இழுத்து
அணைச்சபடி உயிா் மூச்ச
நிறுத்து கண்மணியே

பெண் : உன்முதுகு தொலைச்சி
வெளியேற இன்னும் கொஞ்சம்
இருக்கு என்னவனே

ஆண் : மழையடிக்கும் சிறு
பேச்சு வெயிலடிக்கும் மறு
பாா்வை உடம்பு மண்ணில்
புதையற வரையில் உடன்
வரக் கூடுமோ

பெண் : உசிா் என்னோட
இருக்கயில நீ மண்ணோட
போவதெங்கே அட உன் சேவனே
நானில்லையா கொல்ல வந்த
மரணம் கூடக் குழம்புமய்யா

ஆண் : குருக்கு சிறுத்தவளே
என்னக் குங்குமத்தில்
கறைச்சவளே நெஞ்சில் மஞ்ச
தேச்சிக் குளிக்கையில் என்னக்
கொஞ்சம் பூசு தாயே கொலுசுக்கு
மணியாக என்ன கொஞ்சம் மாத்து தாயே

பெண் : ஒரு கண்ணில்
நீா் கசிய உதட்டு வழி
உசிா் கசிய ஒன்னால
சில முறை இறக்கவும்
சில முறை பிறக்கவும் ஆனதே

பெண் : அட ஆத்தோட
விழுந்த இலை அந்த
ஆத்தோட போவது போல்
நெஞ்சு ஒன்னோடுதான்
பின்னோடுதே அட காலம்
மறந்து காட்டு மரமும் பூக்கிறதே

ஆண் : குருக்கு சிறுத்தவளே
என்னக் குங்குமத்தில்
கறைச்சவளே நெஞ்சில் மஞ்ச
தேச்சிக் குளிக்கையில் என்னக்
கொஞ்சம்

பெண் : பூசுவாயா

ஆண் : கொலுசுக்கு
மணியாக என்ன கொஞ்சம்

பெண் : மாத்துவாயா

குழு : …………………………………….

Tags: Mudhalvan, Mudhalvan Songs Lyrics, Mudhalvan Lyrics, Mudhalvan Lyrics in Tamil, Mudhalvan Tamil Lyrics, முதல்வன், முதல்வன் பாடல் வரிகள், முதல்வன் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *