அழகான ராட்சஷியே பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Mudhalvan
திரைப்பட பெயர் முதல்வன்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer S. P . Balasubrahmanyam, Harini and G. V. Prakash Kumar
Year 1999

குழு : ………………………….

ஆண் : { அழகான ராட்சசியே
அடி நெஞ்சில் குதிக்கிறியே
முட்டாசு வாா்த்தையிலே
பட்டாசு வெடிக்கிறியே
அடி மனச அருவாமனையில்
நறுக்குறியே } (2)

பெண் : அருகம்புல்லுக்கு
அறுக்கத் தொியுமா கொழந்த
குமாி நான் ஆமா அயிர மீனுதான்
கொக்க முழுங்குமா அடுக்குமா

பெண் : வெளிய பூத்து
நீ உள்ள காய்க்கிற
கடலக்காடு நீ ஆமா
உயிர உாிச்சு நீ கயிர
திாிக்கிற சுகம் சுகமா

ஆண் : கிளியே… ஆலங்கிளியே
குயிலே… ஏலங்குயிலே…
அழகான ராட்சசியே
அடி நெஞ்சில் குதிக்கிறியே
அடி மனச அருவாமனையில்
நறுக்குறியே

குழு : ………………………….

ஆண் : சூாியன ரெண்டு
துண்டு செஞ்சு கண்ணில்
கொண்டவளோ… ஓ ஓ
குழு : ஓ ஓ
ஆண் : சந்திரன கள்ளுக்குள்ள
ஊர வெச்ச பெண்ணிவளோ
குழு : ஓ ஓ ஓ

ஆண் : ராத்திாிய
தட்டித்தட்டி கெட்டி
செஞ்சி மையிடவோ ஆ ஆ
குழு : ஓ ஓ
ஆண் : மின்மினிய
கன்னத்துல ஒட்ட வெச்சுக்
கைதட்டவோ
குழு : ஓ ஓ ஓ

பெண் : துறவி என்னத்
தொலைச்சிபுட்ட தூக்கம்
இப்ப தூரமய்யா தலைக்கு
வெச்சி நான் படுக்க அழுக்கு
வேட்டி தாருமய்யா தூங்கும்
தூக்கம் கனவா

ஆண் : கிளியே ஆலங்கிளியே
குயிலே ஏலங்குயிலே
அழகான ராட்சசியே
அடி நெஞ்சில் குதிக்கிறியே
முட்டாசு வாா்த்தையிலே
பட்டாசு வெடிக்கிறியே
அடி மனச அருவாமனையில்
நறுக்குறியே

குழு : சோளக்கொல்ல
பொம்மையோட சோடி
சோ்ந்து ஆடும் புள்ள
குழு : புளியம் பூவே
குழு : சோளக்கொல்ல
பொம்மையோட சோடி
சோ்ந்து ஆடும் புள்ள
குழு : மகிழம் பூவே

பெண் : தேன் கூட்டப்
பிச்சி பிச்சி எச்சி வெக்க
லட்சியமா ஆ ஆ
குழு : ஓ ஓ
பெண் : காதல் என்ன
கட்சி விட்டுக் கட்சி
மாறும் காாியமா
குழு : ஓ ஓ ஓ

பெண் : பொண்ணு சொன்னா
தலைகீழா ஒக்கிப்போட முடியுமா
ஆ ஆ குழு : ஓ ஓ
பெண் : நான் நடக்கும் நிழலுக்குள்
நீ வசிக்க சம்மதமா

ஆண் : நீராக நானிருந்தால்
உன் நெத்தியில நானிறங்கி
கூரான உன் நெஞ்சில் குதிச்சி
அங்க குடியிருப்பேன் காடா
வீணா போனேன்

ஆண் & பெண் : கிளியே ஆலங்கிளியே
ஆண் : குயிலே ஏலங்குயிலே
அழகான ராட்சசியே
அடி நெஞ்சில் குதிக்கிறியே
முட்டாசு வாா்த்தையிலே
பட்டாசு வெடிக்கிறியே
அடி மனச அருவாமனையில்
நறுக்குறியே

பெண் : அருகம்புல்லுக்கு
அறுக்கத் தொியுமா கொழந்த
குமாி நான் ஆமா அயிர மீனுதான்
கொக்க முழுங்குமா அடுக்குமா

பெண் : வெளிய பூத்து
நீ உள்ள காய்க்கிற
கடலக்காடு நீ ஆமா
உயிர உாிச்சு நீ கயிர
திாிக்கிற சுகம் சுகமா

குழு : …………………………

Tags: Mudhalvan, Mudhalvan Songs Lyrics, Mudhalvan Lyrics, Mudhalvan Lyrics in Tamil, Mudhalvan Tamil Lyrics, முதல்வன், முதல்வன் பாடல் வரிகள், முதல்வன் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *