ஷகலகா பேபி பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Mudhalvan
திரைப்பட பெயர் முதல்வன்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer Vasundhara Das and Pravin Mani
Year 1999

பெண் : ஷகலக பேபி
ஷகலக பேபி ஷகலக
பேபி ஷகலக பேபி

குழு : ………………………

பெண் : ஷகலக பேபி
ஷகலக பேபி லுக்கு
விட தோணலையா
ஷகலக பேபி ஷகலக
பேபி லவ் பண்ண
தோணலையா

குழு : நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ

பெண் : ஷகலக பேபி
ஷகலக பேபி லுக்கு
விட தோணலையா
ஷகலக பேபி ஷகலக
பேபி லவ் பண்ண
தோணலையா

குழு : நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ

பெண் : வார்த்தை என்று
சொல்லிவிழும் ரோஜா
ஒன்றை வீசிப் பாரு
ஷையோ ஷையோ
ஷையோ ஷையோ

குழு : நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ

பெண் : பபப பபபபப பயம்
என்ன ததத ததததத தடை
என்ன உள்ளத்தில் உள்ளது
எல்லாம் லெட்டர் ஒன்றில்
போட்டால் என்ன

குழு : நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ

பெண் : ஏ ஷகலக பேபி
ஷகலக பேபி லுக்கு
விட தோணலையா
ஷகலக பேபி ஷகலக
பேபி லவ் பண்ண
தோணலையா

குழு : இன்செர்க்கிள்
இன்செர்க்கிள் இன்செர்க்கிள்
ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ
ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ

பெண் : கடற்கரையில் சுடும்
வெயில் தரையில் பகல்
பன்னிரண்டில் சந்தித்திருப்போம்
ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஒரு கொக்க
கோலாவில் ரெண்டு குழல்களிட்டு
சாயங்காலம் வரை குடித்திருப்போம்

குழு : நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ

பெண் : என் சட்டை மேல
ஐஸ் கிரீம் கொட்டி போ
ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ அதை
துடைக்கின்ற சாக்கில்
என்னை தொட்டுப்போ
ஷை யையை யையை
யையை யைய்யா

பெண் : ஃப்ரைடேயில்
டெம்பிள்க்கு கூட்டிட்டு
போ சடர்டேயில்
டிஸ்கோத்தேக்கு
கூட்டிட்டுபோ சன்டேயில்
டைட்டனிக் கூட்டிட்டுபோ
கூட்டிட்டுபோ

குழு : ………………………

பெண் : ஏ ஷகலக பேபி
ஷகலக பேபி லுக்கு
விட தோணலையா
யே கரோபா ஷகலக
பேபி ஷகலக பேபி
லவ் பண்ண
தோணலையா

குழு : நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ
பெண் : ஏய் ஏய் ஏய் ஏய்

பெண் : நான் பெண்ணானதும்
நீ ஆணானதும் ஏன் ஏக்கு துஜே
கே லியே கிட்ட வா ஏக்கு துஜே
ஏக்கு துஜே ஏக்கு துஜே கே லியே
ஏக்கு துஜே ஏக்கு துஜே ஏக்கு துஜே
கே லியே

குழு : நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ நோ நோ நோ நோ
நோ

பெண் : ………………….
ஹே ஹே ஹே ஹே
என்னங்கடா ஆச்சு
உங்களுக்கு
ஆண் : ஓஓஓ
ஓஓஓ

பெண் : பெண்களை
வெறுப்பவனா நீ
இருபதில் முதியவனா
இந்திரத்தின் கடைக்குட்டியா
ஷையோ ஹோரே

பெண் : ஆசையின்னும்
வரவில்லையா நீ மீசை
வைத்த செடி கொடியா
ஹாஹாஹாஹா
கி.மு.வில் பிறந்தவனா
ஷையோ ஹோரே

குழு : லவ்ல விழுந்து
லைப்ல எழுந்து ஆண்கள்
தாடி வெச்சோம் போதும்
போதும் பொண்ணுங்க
படிப்பில் அதிகம் ஜெயிக்க
நாங்க கோட்ட விட்டோம்
கோட்ட விட்டோம்

குழு : லவ்ல லயிச்சா
லவ்ல லயிச்சா வாழ்க்கை
ஓடி விடும் ஓடி விடும்
லைப்ல ஜெயிச்சா லைப்ல
ஜெயிச்சா பொண்ணுங்க
தேடிவரும் ஓடி வரும்

பெண் : யா ஷகலக பேபி
ஷகலக பேபி லுக்கு
விட தோணலையா

குழு : ஷகலக பேபி
ஷகலக பேபி
லவ் பண்ண
தோணலையா

பெண் : யா ஷகலக பேபி
ஷகலக பேபி லவ் பண்ண
தோணலையா

குழு : { ஐ டோன்ட் வான்ட்
ஐ டோன்ட் வான்ட் ஐ
டோன்ட் வான்ட் டு லவ்
ஐ டோன்ட் வான்ட் ஐ
டோன்ட் வான்ட் ஐ
டோன்ட் வான்ட் டு
லாஸ் } (2)

பெண் : …………………

Tags: Mudhalvan, Mudhalvan Songs Lyrics, Mudhalvan Lyrics, Mudhalvan Lyrics in Tamil, Mudhalvan Tamil Lyrics, முதல்வன், முதல்வன் பாடல் வரிகள், முதல்வன் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *