ஒண்ஸ் அப்பான் எ டைம் பாடல் வரிகள்

Movie Vikram-2022
படம் விக்ரம்-2022
Music Anirudh Ravichander
Lyricist Heisenberg
Singers         Anirudh Ravichander
Year 2022
ஆண் : ஒண்ஸ் அப்பான் எ டைம்
தேர் லிவ்ட் எ கோஸ்ட்
கி இஸ் னவுன் டு பி த கில்லர்
அன்ட் ஃபியர்ட் த மோஸ்ட்
 
ஆண் : த ஈகிள் இஸ் கமிங்
யு பெட்டர் ஸ்டார்ட் ரன்னிங்
கிஸ் பிளட் இஸ் ரஷ்ஷிங்
ஸ்டன்னிங் அன்ட் கன்னிங்
 
ஆண் : த ஈகிள் இஸ் கமிங்
யு பெட்டர் ஸ்டார்ட் ரன்னிங்
கிஸ் பிளட் இஸ் ரஷ்ஷிங்
ஸ்டன்னிங் அன்ட் கன்னிங்
 
ஆண் : ஒண்ஸ் அப்பான் எ டைம்
தேர் லிவ்ட் எ கோஸ்ட்
கி இஸ் னவுன் டு பி த கில்லர்
அன்ட் ஃபியர்ட் த மோஸ்ட்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *