போர்க்கண்ட சிங்கம் யார் கண்டு அஞ்சும் பாடல் வரிகள்

Movie Vikram-2022
படம் விக்ரம்-2022
Music Anirudh Ravichander
Lyricist Vishnu Edavan
Singers         Anirudh Ravichander
Year 2022

ஆண் : போரின் நடுவிலே
தலைவன் மாரிலே
ஒருவன் பசிக்கென
வேட்டை துவங்குதே

ஆண் : நரிகள் கூட்டமோ
வழியில் கிடக்குதே
குருதி ஆட்டமோ
காட்டில் நடக்குதே

ஆண் : படைகள் நூறு வந்தும்
போதவில்லையே
தடுக்க வந்த பகையும்
வெல்லவில்லையே

ஆண் : போர்க்கண்ட சிங்கம்
யார் கண்டு அஞ்சும்

ஆண் : போர்க்கண்ட சிங்கம்
யார் கண்டு அஞ்சும்
மாறாது மாறாது
இவன் வீரமே… வீரனே

ஆண் : போர்க்கண்ட சிங்கம்
யார் கண்டு அஞ்சும்
வீரனே….… வீரனே…

ஆண் : போர்க்கண்ட சிங்கம்
யார் கண்டு அஞ்சும்

ஆண் : போர்க்கண்ட சிங்கம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *