போர் கண்ட சிங்கம் பாடல் வரிகள்

Movie Vikram-2022
படம் விக்ரம்-2022
Music Anirudh Ravichander
Lyricist Vishnu Edavan
Singers         Anirudh Ravichander
Year 2022
ஆண் : உயிரும் நடுங்குதே
உன்னையும் ஏந்திடவே
உடைந்த வீரனே
கலங்கி அழுகிறேன்
ஆண் : சுழலும் உலகமே எனக்கு உறைந்ததே
அடுத்த நிமிடமும் நகர மறுக்குதே
மாரில் உன்னைச் சாய்த்து உறங்க வைப்பதா
இழந்த உயிருக்காக கொள்ளி வைப்பதா
ஆண் : போர் கண்ட சிங்கம்
வலி கொண்ட நெஞ்சம்
உடைந்தாலும் உனக்காக உயிர் வாழ்கிறேன்
அழுகாதே மகனே
என் ஆயுள் உனதே
இமை போல உனை காக்க
நான் தேய்கிறேன் ஜீவனே
ஆண் : உயிரும் நடுங்குதே
உன்னையும் ஏந்திடவே
உடைந்த வீரனே
கலங்கி அழுகிறேன்
ஆண் : போர் கண்ட சிங்கம்
வலி கொண்ட நெஞ்சம்
உடைந்தாலும் உனக்காக உயிர் வாழ்கிறேன்
அழுகாதே மகனே
என் ஆயுள் உனதே
இமை போல உனை காக்க
நான் தேய்கிறேன் ஜீவனே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *